מרכז מדיה

ערוץ מענקים מהיר | תמיכה במו"פ של חברות טכנולוגיה במשבר

23 אפריל 2020

לקוחות וידידים יקרים,

על רקע המשבר הכלכלי בשל הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר פתחו ערוץ מהיר לקבלת תמיכה במחקר ופיתוח טכנולוגי, של חברות טכנולוגיה חדשניות שנקלעו למשבר. לפי שעה, ניתן להגיש בקשות במסגרת ערוץ זה עד ליום 15.9.2020.

המסלול מיועד:

 • לחברות טכנולוגיה חדשניות, אשר כבר צברו נכסים מהותיים (קניין רוחני, גיוסים, שווי), ויש להן סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להן קשיי נזילות, כך שהינן בעלי יכולת או איתנות פיננסית שהינה מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway).
 • ה-Runway יחושב על בסיס יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות), בתוספת צפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות. סכום זה יחולק בתזרים החודשי (Burn-Rate).
  לגיליון שפרסמה רשות החדשנות לחישוב ה-Runway >> לחצו כאן

 

הערוץ החדש מאפשר:

 

הבדיקה המהירה אינה בדיקה מקלה. פרמטרים שפרסמה הרשות להערכת הבקשות:
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה: יכולות ניהול, יכולתו להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי, יכולת פיננסית לשרוד את המשבר.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.

 

לא רשאיות להגיש בקשה בערוץ זה:
 • חברות בעלות יכולת / איתנות פיננסית לתקופה של יותר מ 12 חודשים.
 • חברות שאין להן פעילות אקטיבית לכל הפחות 3 חודשים קודם למועד הגשת הבקשה.
 • חברות (א) שהגישו בקשה לקבלת תמיכה בשנת 2020, או (ב) שהגישו בקשה ברבעון הראשון של שנת 2020 – והכול באחד מהמסלולים הבאים: קרן המו"פ (מסלול 1), חברות מתחילות (מסלול 23), ומו"פ גינרי לחברות גדולות (מסלול 8).
 • חברות שאין ברשותן מאזני בוחן או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.

 

התמיכה כפופה לחוק המו"פ ולהוראות רשות החדשנות– לרבות תשלום תמלוגים לרשות החדשנות מהכנסות החברה, וההגבלות החלות על שימוש וניצול ידע נתמך.

נשמח כמובן לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא.

בברכת בריאות שלמה לכולם,
הרצוג פוקס נאמן

עפר גרנות | שותף
מיסים ותמריצים ממשלתיים
granoto@herzoglaw.co.il

 

ד"ר יהל חלפון
Herzog Strategic
halfony@herzogstrategic.com
חפשו לפי +