לקוחות יקרים,

כידוע, במהלך החודשים האחרונים התפרץ וירוס הקורונה בסין (ובשמו הרשמיCovid-19), והחל להתפשט במדינות נוספות, לרבות ישראל. התפשטות הנגיף כמגיפה עולמית אף הוכרזה ביום 11.3.2020 על ידי ארגון הבריאות העולמי.

לפיכך, הותקנו בישראל שורה של הוראות חירום לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה. בין היתר, נכנסו לתוקפם תקנות חירום וצווים, הקובעים, בין היתר, הגבלות פעילות, הגבלת מספר עובדים במקום העבודה, וכן אוסרים הפעלתם של עסקים מסויימים.

נוכח הוראות החירום, נכסים רבים הושבתו כליל משימוש (כגון תיאטראות, קניונים, מכוני כושר, בתי קולנוע, מוסדות חינוך וכיו"ב), ובאחרים נעשה שימוש מצומצם, נוכח המעבר לעבודה מהבית והמגבלה כאמור על מספר העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה.

אף על פי כן, וחרף הנזקים הכלכליים הנגרמים לעסקים רבים, מחזיקי אותם נכסים ממשיכים לשאת בנטל הארנונה. הוראות הדין כיום המעניקות פטור מארנונה לנכסים לכאורה אינן נותנות מענה למצב דברים זה, ומתייחסות למצבים בהם מדובר בנכס ריק לחלוטין (מחפץ ואדם) או נכס שאיננו ראוי לשימוש בשל מצבו הפיזי (כגון נכס שניזוק באופן משמעותי).

נכון לעת הזו, חלקן של הרשויות הודיעו על מתן אפשרות לדחיית תשלומי הארנונה על מנת להקל במצב חירום זה על מחזיקי נכסים. בעיתונות פורסם כי שר הפנים שוקל סוגיית פטור מארנונה לעסקים אשר נסגרו כליל בשל נגיף הקורונה, אך מכל מקום נכון לעת הזו נראה שטרם התקבלה החלטה אופרטיבית בנושא, וימים יגידו אם תתקבל.

נוכח המצב החריג והמניעות הלכה למעשה מלהפיק הנאה מהנכסים (או חלקם) ולבצע בהם שימוש, יש מקום לשקול פנייה מתאימה לרשות המקומית "בזמן אמת" לצורך קבלת הנחה ו/או פטור מתאימים, וזאת על בסיס הדין הקיים תוך שימוש בטיעון המשפטי המתאים למצב החריג שנוצר. כמובן שיש לשקול כל מקרה ונסיבותיו. ככל שסוגיה זו רלוונטית אליכם משרדנו ישמח לסייע לכם בנושא זה.

מחלקת המיסוי המוניציפאלי במשרדנו מרכזת ידע רב וניסיון עשיר בתחום המיסוי המוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח, דמי הקמה, אגרות, היטלי השבחה וכיו"ב). עם לקוחות מחלקת מיסוי מוניציפאלי נמנה מגוון רחב של גופים מקומיים ובינלאומיים, מהמגזר הציבורי והפרטי, משלל ענפי התעשייה והמשק ובכללם: חברות תקשורת, חברות סטארט-אפ ("הזנק"), חברות קבלניות, בנקים, חברות יצרניות ותעשייתיות, חברות ממשלתיות, עמותות ועוד.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אנו ממליצים להסתייע בייעוץ משפטי בשים לב לנסיבות הקונקרטיות.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת.

בברכת בריאות שלמה לכולם,
מחלקת מיסוי מוניציפאלי

חפשו לפי +