מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תחרות והגבלים עסקיים | גילוי דעת בעניין כוח שוק ושינויים ברף הדיווח על מיזוגים

30 יולי 2019

בשבוע האחרון רשות התחרות טיפלה בשני עניינים חשובים:

האחד – פרסום גילוי דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי לצורך הגדרת בעל מונופולין לפי סעיף 26(א)(2) לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (לשעבר חוק ההגבלים העסקיים).
גילוי הדעת מונה אמצעי הערכה מוכרים ומקובלים של כוח שוק. ואולם, הוא גם מבקש להחיל את דיני המונופולין גם על גופים הפועלים בשווקי אוליגופול. כך, למרות שאוליגופולים מטופלים בפרק אחר של החוק – פרק קבוצות הריכוז.

השני – רשות התחרות מבקשת לתקן את תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), תשס"ד-2004.
במסגרת התיקון רשות התחרות מבקשת להעלות את רף מחזורי המכירות המינימלי לדיווח על מיזוגים ממחזור שנתי של 10 מיליון ₪ למחזור של 20 מיליון ₪, אך במקביל מציעה להרחיב את קבוצת החברות שמחזורי המכירות שלהן יובאו בחשבון, באופן שעלול להוביל להכבדת הנטל הרגולטורי, ולאי ודאות של ממש.

לעדכון המלא, לחצו כאן>>

חפשו לפי +