מרכז מדיה

עדכון לקוחות | קובץ מתן שירות מידע פיננסי

8 מאי 2022

הצעה לתיקון הוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בעניין ייזום תשלומים – פרסום להערות ציבור

תשומת ליבכם כי הערות ציבור ניתן להעביר לרשות ניירות ערך עד ליום 14/6/2022

בדומה להעברה בנקאית שמבצע הלקוח, שירות ייזום תשלומים הוא שירות בו בעל רישיון  מתן שירות מידע פיננסי, כותב, לבקשת לקוח, פרטים של הוראת תשלום בחשבונו של הלקוח, כאשר לאחר מכן וטרם ביצוע ההוראה, הלקוח נדרש לאשר באופן מקוון את הוראת התשלום מול מנהל חשבון התשלום שלו.[1]

מכיוון ששירות ייזום תשלומים מהווה מעין שירות משלים לשירות מידע פיננסי, מוצע לתקן את ההוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי במטרה לאפשר את הרחבת השירותים המוצעים על ידם,  כך שבעלי הרישיון יוכלו להעניק שירות של ייזום תשלומים כשירות נלווה לשירות המידע הפיננסי הניתן להם.

לצורך מתן שירות ייזום התשלומים, ישתמשו בעלי הרישיון בסרטיפיקט[2] שהונפקה על ידי רשות ניירות ערך ("הרשות"), ובאמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי דרכה הם מקבלים גישה למקורות המידע, והכל בהתאם לסטנדרט בנקאות פתוחה של בנק ישראל.[3]

בעל רישיון רשאי לתת שירות יזום תשלומים ובלבד שיפעל בהתאם לסטנדרט ויעמוד בחובות החלות מכח ההוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי.

לנוסח ההוראה המתוקנת >> לחץ כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות באסדרת תחום ה-Open Banking בישראל. אנו מרכזים הערות לטיוטת השונות, אותן יש להגיש עד ליום 14 ביוני, 2022. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

[1] בהתאם להוראות נוהל בנקאי תקין 368, מי שמציע שירותי תשלום של ניהול חשבון תשלום, ומאפשר העברת כספים המופקדים בחשבון התשלום לחשבון אחר;
[2] סרטיפקט – זאת תעודה דיגיטלית שהונפקה לבעל רישיון על ידי ממשל זמין – בנקאות פתוחה באישור הרשות, לצורך פעילות בעל רישיון בבנקאות פתוחה מול מקורות המידע;
[3] "בנקאות פתוחה" -בהתאם לנוהל בנקאי תקין מס 368 – גישה לחשבון לקוח על ידי ספק צד ג' למידע ולכתיבת הוראת תשלום.
ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

maidlerl@herzoglaw.co.il
לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

TshuvaL@herzoglaw.co.il
חפשו לפי +