מרכז מדיה

עדכון לקוחות | סיכום מגמות בעולם ניירות הערך – שנת 2018

24 ינואר 2019

שנת 2018 הגיעה אל קיצה, וכמסורת השנים הקודמות ברצוננו להביא בפניכם סיכום שנתי של השינויים, העדכונים והמגמות שאפיינו את השנה החולפת בתחום שוק ההון.

הרבה מים זרמו השנה בתחום הרגולציה של שוק ההון ושינויים רבים אפיינו את התקופה, אנו סבורים כי בשנה זו בלטה במיוחד מגמת אסדרת פעילות הברוקראז' ונמשכה מגמת הגלובליזציה והחדשנות בתחום ההשקעות.

בתחום הצעת ניירות הערך, אנו עדים לחידוש משמעותי – הנפקת קרנות השקעה לציבור הרחב.

תחומים נוספים המשיכו את הצמיחה מהשנה הקודמת: הצעתן של קרנות נאמנות זרות לציבור בישראל; תחילת פעילות שוטפת של פלטפורמות מימון ההמונים; השלמת הליך השינוי המבני של הבורסה, וכמובן, איך אפשר בלי – פרסום מסקנות הביניים של ועדת רשות ניירות ערך בקשר לפעילות במטבעות קריפטוגרפים.

משרדנו לקח חלק משמעותי בהובלת המהלכים העסקיים והמשפטיים המרכזיים בתחומים אלה במהלך שנת 2018 ואף נטל חלק בעיצוב הסדרי החקיקה. בסיכום שנתי זה, נסקור בקצרה את המגמות המשפיעות של השנה בעולם הפיננסי וכן את תחזיותינו לשנת 2019 הבאה עלינו לטובה.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

חפשו לפי +