מרכז מדיה

עדכון לקוחות סגר שני

18 ספטמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

לקראת ראש השנה וכניסתן לתוקף של המגבלות החדשות, כחלק מ"סגר חגי תשרי", אנו מביאים בפניכם מורה נבוכים, בניסיון להשיב על השאלות המרכזיות הנוגעות להשפעה האפשרית על מקומות העבודה של המגבלות וההוראות החדשות, שצפויות להיכנס לתוקף מחר, ערב ראש השנה, 18 בספטמבר 2020.

אילו מגבלות חדשות קיימות בנוגע לשהיית עובדים במקומות העבודה?

ככלל, המגבלות החדשות שאישרה הממשלה, שעוגנו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020, אינן קובעות מגבלות חדשות ביחס לשהיית עובדים במקומות העבודה. יצוין, כי התקנות דורשות עדיין את אישורה של ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. לכן, יתכן שעדיין יחולו שינויים ביחס למגבלות השונות.

המגבלות שהיו קיימות עד כה בקשר לשהייה במקומות העבודה, שפורטו בעדכון קודם מוסיפות לחול. בהקשר זה יצוין כי בתקנות החדשות קיימת מגבלה לפיה יש להימנע מהתקהלות של מעל 10 אנשים במבנה ומעל 20 אנשים בשטח פתוח. זאת, כאשר בהתאם למגבלות המעוגנות בתקנות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות עבודה ניתן היה לקיים, בהתמלא תנאים מסוימים, פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים. למעסיק אשר נדרש לקיים פגישות בהשתתפות מעל 10 אנשים מוצע לפנות לקבלת ייעוץ נקודתי בנדון.
 
כיצד תתאפשר הגעת עובדים למקום העבודה בתקופת הסגר?

בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות החדשות, גם בתקופת הסגר מותרת הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו. מכאן, שגם בתקופת הסגר לא אמור לחול שינוי בכל הנוגע לאפשרות הגעתם של עובדים למקום העבודה, כאשר עובדים לא אמורים להציג אישור מיוחד לצורך הגעתם למקום העבודה. עם זאת, יש להביא בחשבון שבתקופת הסגר צפוי צמצום בהיקף הפעילות של התחבורה הציבורית. כמו כן סגירת מערכת החינוך צפויה להערים קשיים על אפשרות הגעתם של הורים לילדים למקומות העבודה.

אילו מקומות עבודה לא יוכלו לפעול במהלך תקופת הסגר?

בהתאם לתקנות החדשות נאסרה ככלל הפעילות של מקומות הפתוחים לציבור, ובהם מקומות בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי. כחלק מכך לא ניתן להפעיל בתקופת הסגר מסעדות ובתי קפה (אלא באמצעות שירות משלוחים), מכוני כושר וסטודיו וכיו"ב. חריגים לכך נקבעו בתקנה 7 לתקנות החדשות, ולפיהם ניתן יהיה להמשיך ולהפעיל בתי עסק שונים, בהם מקומות לממכר מזון, בתי מרקחת, מכוני אופטיקה, חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי היגיינה, בתי עסק שעיקר עיסוקם מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת, ועוד.

קבלת קהל במקומות עבודה תתאפשר ככלל רק לשם מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק (באופן מקוון או טלפוני), ואף זאת רק כאשר מדובר במקומות עבודה שתחום פעילותם נכלל בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020.

ביחס למקומות הפתוחים לציבור שפעולתם לא נאסרה בתקופת הסגר נקבעו הוראות שונות בנוגע לאופן ההפעלה, לרבות חובת הגשת הצהרה חתומה לרשות המקומית לפני פתיחתו של המקום לציבור. עם זאת, בית עסק שכבר הגיש הצהרה מכוח התקנות הקודמות בהקשר זה אינו נדרש להגיש הצהרה נוספת.

מהן ההוראות הנוגעות להעסקת עובדים במגזר הציבורי בתקופת הסגר?

בשלב זה מתגבש בין משרד האוצר לבין ההסתדרות הכללית הסכם קיבוצי, במסגרתו יוסדרו הכלים שיאפשרו העסקה של כמה שיותר עובדים במגזר הציבורי, בכפוף למגבלות הקבועות בתקנות.

ההסכם הקיבוצי אמור לחול על מעסיקים במגזר הציבורי שיצטרפו להסכם. ההסכם נועד להעניק למעסיק הציבורי כלים שיאפשרו לו במהלך תקופת הסגר גמישות מרבית, לרבות שינוי היקף העסקת עובדים, שינוי הגדרות תפקיד ומטלות, ניוד עובדים בין תפקידים, גמישות בשעות העבודה, מעבר לעבודה במשמרות והכנסת טכנולוגיות חדשות. עובדים בגופים אלה שלא ניתן יהיה להעסיקם במסגרת המגבלות ובהתאם לכלים האמורים יהיו זכאים לתשלום של 70% משכרם הקובע לפיצויים בגין חלק המשרה בו הם אינם נדרשים לעבוד.

פתרונות תעסוקתיים בתקופת הסגר

תקופת הסגר יוצרת בעיות לא מעטות בתעשיות שנסגרו או אף בתעשיות אשר ממשיכות לפעול בצד מערכת החינוך שנסגרה. בד בבד, מועד פקיעת התוקף של תעודת המחלה הגורפת אשר חלה על כל מי שנאלץ לשהות בבידוד – קרב ובא. כל אלה מצריכים בחינה של פתרונות גמישים בניסיון לשמור על רציפות תעסוקתית וכלכלית מסוימת עד תום תקופת הסגר ואף לאחריה. בין היתר, ניתן לבחון אפשרויות של הוצאה לחופשה מרוכזת, במגבלות הדין והפסיקה, ניצול ימי מחלה, עבודה מהבית, עבודה חלקית ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם גם בעניין זה.

באשר לחופשה ללא תשלום – נציין כי נכון להיום הזכאות לתשלום דמי אבטלה במקרה של הוצאת עובד לחל"ת מותנית, בין היתר, בכך שהחופשה היא לפרק זמן של 14 ימים לכל הפחות. בעניינם של עובדים שכבר שהו בחל"ת במסגרת "הגל הראשון" של משבר הקורונה וכעת מבקשים להוציאם לחל"ת פעם נוספת – יש להעביר למוסד לביטוח לאומי טופס מקוון בדבר הפסקת עבודה. במקרה זה אין צורך להגיש את הטופס הכולל את פירוט שכרו של העובד, שהעברתו נדרשת במקרה של הוצאה לחל"ת בפעם הראשונה.

******************************

גם במהלך תקופת החגים והסגר אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה הנובעת מהמגבלות החדשות והשפעתן על מקומות העבודה, ולכל שאלה אחרת.
חג שמח. שיפה ובעיקר שונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום.
 
מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +