הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | מלכ"רים ועמותות | היערכות לקראת הגשת דוחות שנתיים ובקשות לאישור ניהול תקין

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מלכ"רים ועמותות | היערכות לקראת הגשת דוחות שנתיים ובקשות לאישור ניהול תקין

28 מרץ 2019

ביום 31 במרץ, 2019 תיכנסנה לתוקף תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע"ח-2018 (להלן: "התקנות") על פיהן עמותות וחברות לתועלת הציבור נדרשות להגיש הדיווחים השוטפים ומסמכים נלווים לשנת 2018 ובקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 על פי הפורמט החדש לרשם העמותות וההקדשות.

עמותות רשאיות להגיש את הדיווחים השוטפים והבקשות לאישור ניהול תקין כאמור באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית (באופן מקוון), בהתאם לכללי העמותות (הגשה באופן מקוון), תשע"ט-2019, החל מיום 1 באפריל, 2019 (להלן: "הכללים לדיווח מקוון").

בהתאם לתקנות ולכללים לדיווח מקוון, החל מיום 1 באפריל, 2019 עמותות וחברות לתועלת הציבור חבות בהגשה של הדיווחים והמסמכים השוטפים לשנת 2018 ובהגשה של הבקשות מטעמן לאישור ניהול תקין לשנת 2020 בהתאם לפורמט החדש של המסמכים, וכן לבצע הדיווחים באמצעות הגשתם המקוונת באתר האינטרנט של רשם העמותות ולבצע הזדהות באתר רשות התאגידים – אונליין.

לקריאת העדכון המלא לחץ כאן.

חפשו לפי +