הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | מחלקת מיסוי מוניציפאלי

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מחלקת מיסוי מוניציפאלי

19 פברואר 2019

במהלך חודש ינואר נשלחו אליכם חשבונות הארנונה השנתיים. כלקוחות משרדנו, נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק, שכן בחינה זו עשויה להביא להפחתה משמעותית של דרישת התשלום שנשלחה (האמור רלוונטי גם לחברות היי-טק וחברות תעשייתיות). נעיר, בהקשר זה, כי פרק הזמן העומד להשיג על חשבונות הארנונה השנתיים מוגבל על פי החוק (90 יום מקבלת חשבון הארנונה), וכי איחור בהגשת השגה על שומת הארנונה משמעו כי שומת הארנונה תהא חלוטה וסופית ביחס לאותה שנת מס, ולא ניתן יהא להשיג עליה.

שימת ליבכם, כי ללקוחות משרדנו, אנו מעניקים בדיקה ראשונית של חשבונות הארנונה, ללא עלות, על מנת לבחון פוטנציאל להפחתת חיובי הארנונה של החברה.

מלבד ייצוג בהליכי הפחתת חיובי ארנונה כאמור, מחלקתנו מעניקה ייעוץ משפטי נרחב בתחום תשלומי חובה נוספים במישור המוניציפאלי – אגרות בניה, היטל השבחה, היטלי פיתוח, דמי הקמה וכיו"ב. למחלקה ניסיון עשיר בתחום זה, והיא מספקת פתרונות יצירתיים להפחתה משמעותית של החיובים המוניציפליים ו/או השבה של תשלומים ששולמו ביתר. המחלקה נותנת שירותים משפטיים אלה גם על בסיס מתכונת של שכר טרחה מבוסס הצלחה.

בקישורים להלן ניתן לעיין בפרופיל המחלקה ובעדכוני לקוחות בתחום.

איש קשר:
שרון פטל | שותף
ראש תחום מיסוי מוניציפאלי
חפשו לפי +