מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מחלקת חברות וניירות ערך: בורסה ומסלקה

19 דצמבר 2019

ביום 17 בדצמבר, 2019, פרסמה הבורסה לניירות ערך בתל אביב "הצעה לדיון ציבורי", בנוגע לכוונתה להטיל מגבלות וחובות דיווח מיידי על ביצוע עסקאות מחוץ לבורסה, ולשפר את התמריצים לעשיית שוק במניות מדד ת"א-35.

לפי דברי ההסבר להצעה, הכללים המוצעים נועדו להתמודד עם ההיקף הגדול של עסקאות המתבצעות מחוץ לבורסה, היעדר מידע מספיק בגינן, והיעדר עשיית שוק במניות של החברות הגדולות בבורסה. הבורסה סבורה כי הכללים המוצעים יתרמו לשיפור הנזילות בשוק הבורסאי ויעודדו כניסת עושי שוק מקומיים ובינלאומיים.

המסמך שפורסם סוקר את המצב הקיים בישראל,  את ההתפתחויות בשווקים אחרים בעולם, ומעלה לדיון עקרונות ראשוניים לטיפול בסוגיה, לגביהם הבורסה מבקשת לקבל את עמדת הציבור. לאחר קבלת עמדת הציבור מתעתדת הבורסה לפרסם תזכיר מעודכן לשקיפות ציבורית אשר יכלול הצעה קונקרטית להסדרת הנושא.

על פי הנוסח המוצע, חובות הדיווח והמגבלות בקשר עם ביצוע עסקאות מחוץ לבורסה, יוטלו על חברי הבורסה. עם זאת, אימוץ הכללים המוצעים צפוי להשפיע על כלל הגופים המעורבים בביצוע עסקאות מחוץ לבורסה, ובכלל זה, משקיעים פרטיים, גופים מוסדיים, ברוקרים, חברי בורסה, פלטפורמות תיווך וכיוצא בזה. הכללים הנוגעים לעשיית שוק רלוונטיים במיוחד לחברי בורסה (ובכלל זה חברים רחוקים וחברי נוסטרו), הפועלים או מעוניינים לפעול כעושי שוק במניות מדד ת"א-35.

גופים המעוניינים להביע את עמדתם ביחס לאימוץ הכללים המוצעים, רשאים לעשות זאת עד יום 7 בינואר 2020.  

למסמך המלא >> לחצו כאן 

להרחבה >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בכל הנוגע לכללי המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות בנושא.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בקשר עם גיבוש והגשת הערות ציבור לכללים המוצעים.

חפשו לפי +