מרכז מדיה

עדכון לקוחות מדיניות בדיקות קורונה

6 ינואר 2022

לקוחות יקרים,

במסגרת ההתמודדות עם ההתפשטות הנרחבת של נגיף הקורונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות הנוגעות לביצוע בדיקות לזיהוי הדבקה כתוצאה מחשיפה למאומת לנגיף. עדכון זה משליך אף על חובת הבידוד, הנגזרת מכך, וכפועל יוצא מכך על חובת התשלום לעובדים השוהים בבידוד.

בהתאם להנחיות המעודכנות, שייכנסו לתוקף בחצות שבין יום חמישי ליום שישי, 7 בינואר 2022 –

מחוסנים ומחלימים על פי הגדרת משרד הבריאות (המחזיקים תו ירוק תקף) שנחשפו למאומת לנגיף:

• מחוסנים ומחלימים בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון יידרשו לבצע בדיקת PCR.

ככל שתוצאת הבדיקה שלילית – הנבדק פטור מבידוד.

ככל שתוצאת הבדיקה חיובית – על הנבדק לשהות בבידוד במשך עשרה ימים. השחרור מבידוד כרוך באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

• מחוסנים ומחלימים עד גיל 60 שאינם באוכלוסיית סיכון יידרשו לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת (במימון המדינה) או בדיקת אנטיגן ביתית.

ככל שתוצאת הבדיקה שלילית – הנבדק פטור מבידוד.

ככל שתוצאת הבדיקה חיובית – אם התוצאה החיובית התקבלה בבדיקת אנטיגן ביתית, יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת. אם התקבלה תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת – על הנבדק לשהות בבידוד במשך עשרה ימים. השחרור מבידוד כרוך באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

• מחוסן או מחלים המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה נדרש לשהות בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת, שתבוצע החל מהיום האחרון לבידוד של החולה בו הוא מטפל.

מי שאינו מחוסן או מחלים על פי הגדרת משרד הבריאות שנחשף למאומת לנגיף:

• בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון יידרשו לבצע בדיקת PCR.

ככל שתוצאת הבדיקה שלילית – על הנבדק  לשהות בבידוד במשך שבעה ימים. השחרור מבידוד כפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד.

ככל שתוצאת הבדיקה חיובית – על הנבדק לשהות בבידוד במשך עשרה ימים. השחרור מבידוד כרוך באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

• בני פחות מגיל 60 שאינם באוכלוסיית סיכון יידרשו לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת.

ככל שתוצאת הבדיקה שלילית – הנבדק נדרש לשהות בבידוד שבעה ימים, כאשר השחרור מבידוד כפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד.

ככל שתוצאת הבדיקה חיובית – הנבדק נדרש לשהות בבידוד במשך עשרה ימים. השחרור מבידוד כרוך באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

• מי שאינו מחוסן או מחלים המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה ייכנס לאחר סיום הטיפול לבידוד של 14 יום, עם אפשרות לקיצור תקופת הבידוד עם קבלת תוצאת בדיקת אנטיגן מפוקחת שתבוצע ביום השביעי לבידוד.

נוסיף לעדכן בהנחיות המתעדכנות ובמשמעותן.
בריאות לכל,
מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +