מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מאגר להגבלת פניות שיווקיות

28 יולי 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ועדת הכלכלה אישרה את תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב- 2022 ("התקנות"), המסדירות את הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ("המאגר") שמטרתו הגבלת עוסקים בפנייתם לצרכנים בפניה שיווקית טלפונית. המאגר יוקם על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ("הרשות"), ובו יעודכנו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פנייה שיווקית אליהם מאת עוסקים או מי מטעמם. התקנות הותקנו בהמשך לתיקון מס' 61 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, (ראו לעניין זה עדכון הלקוחות הקודם שלנו) ובו נקבע הסדר כללי להקמת המאגר.

התקנות קובעות את אופן הרישום וההסרה של מספר טלפון של צרכן מהמאגר ואת אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסקים. במסגרת התקנות, נקבע כי על עוסקים לבדוק האם מספר הטלפון של צרכן מופיע במאגר טרם הפנייה השיווקית אליו בפרק זמן שלא יעלה על 15 הימים קודם לפנייה השיווקית.

במקרה בו עוסק פנה בפנייה שיווקית לצרכן אשר מספר הטלפון שלו רשום במאגר, הרשות תהיה רשאית להטיל על עוסק שהינו תאגיד קנס מנהלי בסך של כ-46,000 ₪ (או פי 1.5 מקנס זה כאשר העבירה נעשתה ביחס למספר רב במיוחד של צרכנים). בנוסף, המפר עשוי להיות חשוף לתביעות אזרחיות מצד צרכנים (לרבות תביעות ייצוגיות).

התקנות תיכנסנה לתוקף ביום 1 בינואר, 2023.

לפרסום התקנות ברשומות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה
הרצוג פוקס נאמן

 

נורית דגן | שותפה
המחלקה המסחרית
dagan@herzoglaw.co.il

 

אוהד אלקסלסי | שותף
המחלקה המסחרית
​elkeslassyo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +