מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חיובי ארנונה רטרואקטיביים

2 דצמבר 2018

בראשית הדברים, נבקש להביא לתשומת ליבכם, כי שיעור ההעלאה הכללי בארנונה לשנת 2019 עומד על 0.32%.

בתקופה הקרובה יישלחו אליכם חשבונות הארנונה השנתיים. כלקוחות משרדנו, נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק. נעיר, בהקשר זה, כי פרק הזמן העומד להשיג על חשבונות הארנונה השנתיים מוגבל על פי החוק (90 יום מקבלת חשבון הארנונה).

עדכון זה יעסוק בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת מכבי נעמן, העוסק בביטול חיוב ארנונה רטרואקטיבי, סוג חיוב המוטל על ידי הרשויות המקומיות לעתים קרובות.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

איש קשר:
שרון פטל | שותף
ראש תחום מיסוי מוניציפאלי
חפשו לפי +