הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | המשרד להגנת הסביבה משיק מסלול אישור לטכנולוגיות חדשניות להפחתת מזהמים

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | המשרד להגנת הסביבה משיק מסלול אישור לטכנולוגיות חדשניות להפחתת מזהמים

18 מרץ 2018

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל הליך טיפול במתקן חלוץ (פיילוט) לטכניקת סביבה חדשנית הטעון רישוי סביבתי: קישור לנוהל

הנוהל שפורסם קובע מתווה לתהליך ליווי לבקשות לרישוי סביבתי של מתקני חלוץ לבחינת טכניקות סביבה חדשניות במעבר משלב בדיקות ההתכנות במעבדה לפיילוט בקנה מידה תעשייתי, על ידי נציג תחום טיפול משולב בתעשיות במשרד להגנת הסביבה. כמו כן, נועד הנוהל להנחות את נותני האישור במשרד להגנת הסביבה במתן אישורים, היתרים ותנאים למתקנים אלה.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +