הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות – דרישות תשלום ארנונה לשנת 2022

מרכז מדיה

עדכון לקוחות – דרישות תשלום ארנונה לשנת 2022

17 ינואר 2022

לקוחות יקרים,

לידיעתכם, בימים אלה נשלחים אליכם חשבונות הארנונה השנתיים. בהקשר זה, נבקש להביא לתשומת ליבכם, כי שיעור ההעלאה הכללי בארנונה לשנת 2022 עומד על 1.92%.

נישום הסבור כי נפלה טעות בחיוב הארנונה השנתי שנשלח אליו (הוא אינו "מחזיק" בנכס; טעות שמקורה בציון סוג הנכס, גודלו, השימוש בו או האזור שבו הוא מצוי; טעות שמקורה באי חוקיות החיוב) נדרש להשיג על החיוב בתוך פרק זמן מוגבל (כתלות בהליך הרלוונטי בו יש לנקוט –  90 יום ממועד קבלת חשבון הארנונה להגשת השגה ו- 45 יום ממועד קבלת חשבון הארנונה להגשת עתירה מנהלית). ככל שהנישום אינו נוקט בהליך משפטי במועדו, אזי, בהתאם לדין, השומה השנתית הופכת לחלוטה – כך שלא ניתן להשיג עליה ביחס לאותה שנת מס.

נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק (בין בדרך של קבלת פטורים שונים מארנונה, בין בדרך של שינוי סיווג (רלוונטי, למשל, לחברות היי-טק) ובין בכל דרך חוקית ורלוונטית אחרת). כלקוחות משרדנו, אנו מציעים בדיקה ראשונית של היתכנות הפחתת חיובי הארנונה ללא עלות.

שימת ליבכם, כי מחלקת מיסוי מוניציפאלי במשרדנו מרכזת ידע רב וניסיון עשיר בתחום המיסוי המוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח, דמי הקמה, אגרות, היטלי השבחה וכיו"ב). עם לקוחות מחלקת מיסוי מוניציפאלי נמננים מגוון רחב של גופים מקומיים ובינלאומיים, מהמגזר הציבורי והפרטי, משלל ענפי התעשייה והמשק ובכללם: חברות תקשורת, חברות טכנולוגיות, חברות קבלניות, בנקים, חברות יצרניות ותעשייתיות, חברות ממשלתיות, עמותות ועוד.

כתמיד, נשמח להמשיך לייעץ בנושאים אלו ואחרים.

מחלקת מיסוי מוניציפאלי ותכנון ובנייה,
הרצוג פוקס נאמן

עו"ד שרון פטל | שותף
מנהל מחלקת מיסוי מוניציפאלי ותכנון ובנייה
טל': 03-692-2082
petels@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +