מרכז מדיה

עדכון לקוחות | דרישות גילוי בנושא סייבר

11 נובמבר 2018

ביום 21 באוקטובר, 2018 פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית בעניין דרישות גילוי בנושא סייבר ("עמדת הרשות").

בשנים האחרונות עלה נושא ההתמודדות מול איומי הסייבר לסדר היום הציבורי והתאגידי. מציאות זו נובעת, בין היתר, מקצב השינויים המהיר בעולם הטכנולוגי שמביא עמו חדשנות, זמינות המידע והזדמנויות עסקיות חדשות. אולם, מציאות זו גם מייצרת חשיפות ואיומים חדשים כלפי התאגיד במרחב הטכנולוגי.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

חפשו לפי +