הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | איכות הסביבה ושינוי אקלים | חובת הכשרה מעודכנת לנציגי הנהלה בוועדות בטיחות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | איכות הסביבה ושינוי אקלים | חובת הכשרה מעודכנת לנציגי הנהלה בוועדות בטיחות

2 מאי 2019

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם לאחרונה הודעה המעדכנת את חובת ההכשרה לנציגי הנהלה החברים בוועדת הבטיחות המפעלית. (לעיון בהודעה שפורסמה לחצו כאן).

בהודעה נקבע כי על מחזיק של מקום עבודה בו פועלת ועדת בטיחות להכשיר את נציגי ההנהלה החברים בוועדת הבטיחות בהכשרה ייעודית בת 16 שעות לימוד. חובת הכשרה זו מחליפה את חובת ההכשרה הקודמת (מתוקף הוראה מ-2016), לפיה על חברי ועדת הבטיחות מטעם ההנהלה לעבור הכשרת נאמני בטיחות בת 24 שעות. בהודעה המעודכנת נקבע שנציג הנהלה שכבר הוכשר כנאמן בטיחות, יהיה פטור מחובת ההכשרה החדשה.

עם זאת, ההוראה החדשה קובעת מסגרת קשיחה של נושאי הלימוד שייכללו בהכשרה, בחלוקה לשעות הלימוד הנדרשות עבור כל נושא. בין הנושאים – דיני הבטיחות בעבודה; סיכוני אש, חשמל וחומרים מסוכנים; מחלות מקצוע וגיהות תעסוקתית ועוד.

כן נקבע בהוראה אילו גורמים רשאים להכשיר את נציגי ההנהלה בוועדת הבטיחות, ובהם המוסד לבטיחות וגיהות וגופים שקיבלו לכך הכשרה מתאימה.

ההוראה נכנסה לתוקפה ביום 16.4.2019.

אנו ממליצים לוודא כי נציגי ההנהלה בוועדת הבטיחות המפעלית עברו את ההכשרות הנדרשות, כנדרש בהוראות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

הסקירה שלעיל נועדה להציג את עיקרי ההודעה ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

חפשו לפי +