הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ניתן לקבל פטור מארנונה בגין 'נכס ריק', גם ביחס לנכס לא ראוי לשימוש לאחר שהסתיימה תקופת הפטור של 3 שנים

מרכז מדיה

ניתן לקבל פטור מארנונה בגין 'נכס ריק', גם ביחס לנכס לא ראוי לשימוש לאחר שהסתיימה תקופת הפטור של 3 שנים

28 דצמבר 2021

ניצחון לקבוצת רכישה אשר יוצגה על-ידי משרדנו בסוגיה תקדימית בתחום פטורים מארנונה: ניתן לקבל פטור מארנונה בגין 'נכס ריק', גם ביחס לנכס לא ראוי לשימוש לאחר שהסתיימה תקופת הפטור של 3 שנים!
בית המשפט קיבל את טענות משרדנו, וקבע כי התנאי אותו ביקשה העירייה להוסיף ללשון התקנות "נכפה לשונית על הטקסט יש מאין, ללא כל עוגן בטקסט, מבלי שקיימת לכך נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק".

חפשו לפי +