הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ניצחון למובילאיי בהקמת מרכז הפיתוח העולמי

מרכז מדיה

ניצחון למובילאיי בהקמת מרכז הפיתוח העולמי

28 פברואר 2023

ניצחנו!
בתקופה האחרונה היה לנו הכבוד ללוות את חברת 'מובילאיי' בהקמת מרכז הפיתוח העולמי.
בית המשפט העליון קיבל את טענותינו ודחה ערעור שהוגש כנגד היתר הבניה שניתן לפרויקט מובילאיי בירושלים.
בפסק דינו קיבל בית המשפט העליון את טענותיה של מובילאיי, תוך שהוא מאמץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לרבות קביעתו לפיה לא היתה זכות עמידה למערערים להגיש התנגדותם להיתר הבניה.
מדובר בפסק דין בעל השלכת רוחב משמעותית בסוגיית זכות עמידתם של "עוררים ציבוריים" המתנגדים להיתרי בניה בישראל.
את ההליך המשפטי הובילו בהצלחה מרובה שותפנו שרון פטל ועו"ד בן המאירי ממחלקת תכנון ובניה ומיסוי מוניציפאלי.
חפשו לפי +