הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ניצחון לאגודת בני ציון שיוצגה על ידי משרדנו

מרכז מדיה

ניצחון לאגודת בני ציון שיוצגה על ידי משרדנו

14 דצמבר 2021

מס' תושבים מהישוב בני ציון הגישו עתירה מנהלית במסגרתה ביקשו לבטל החלטות הועדה המקומית לתו"ב חוף השרון מחודשים מאי-יוני לאשר בתנאים בקשה להיתר להקמת חוות שרתים המצויה במקרקעי כפר שיתופי אגודה חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה") בתחום היישוב, וזאת בשלל טענות (מניעת זכות ההתנגדות בהליך תכנוני; השלכות סביבתיות וכיו"ב). לאחר שהוגשו תגובות לעתירה מטעם האגודה אשר יוצגה על ידי משרדנו, והועדה המקומית, וכן לאחר שהתקיים דיון ארוך בבית המשפט המחוזי במסגרתו המליצה כבוד השופטת זהבה בוסתן לעותרים למחוק העתירה נוכח טענות האגודה והוועדה המקומית, הגישו התושבים בקשה למחיקת העתירה ללא צו להוצאות. בפסק הדין מיום 7.12.2021 נמחקה העתירה, תוך השתת הוצאות נכבדות על העותרים בסך של 50,000 ₪. לאחר מכן, התושבים ניסו להגיש גם ערר לועדת הערר המחוזית לתו"ב תוך שהם טוענים כי הערר מוגש במועדו, ולחילופין ביקשו להאריך המועד להגשתו. לאחר שהוגשה בין היתר תגובת האגודה שיוצגה על ידי משרדנו, ביום 12.12.2021 ניתנה החלטה מנומקת של ועדת הערר הדוחה טענות התושבים ובקשת הארכה להגשת הערר שהוגשה על ידם, זאת לאור השיהוי הניכר בו היא לוקה ו"בהתחשב בטענת המשיבה 2 (האגודה) הנאמנה עליי הנתמכת בתמונות ואף בחוות דעת המבקשים כי בזמן שחלף ולאור הסתמכותה על החלטות הוועדה המקומית שונה דרמטית המצב בשטח".

שותפינו, עו"ד שרון פטל ועו"ד טליה בלזר, ייצגו בתיק זה את האגודה.

חפשו לפי +