מרכז מדיה

ניצחון בעתירה עבור "מחצבות כפר גלעדי"

3 אוקטובר 2022

הישג אדיר לצוות שלנו בבית המשפט המחוזי!
העתירה שהגשנו בשם 'מחצבות כפר גלעדי' התקבלה. תנאי הסף למכרז להפעלה של מחצבת אשרת צפון, אשר הציבה רשות מקרקעי ישראל, חרג מהנורמה המקובלת ומהמלצותיה של רשות התחרות בעניין – ולכן עתרנו כנגד תנאי הסף. בית המשפט קיבל את העתירה שלנו והחליט לבטל את התנאי בהחלטה מנומקת.
את העתירה הובילו השותפים שלנו טליה סולומון וניר רבר, לצד עורכת הדין נעה בומביגר והמתמחה רעות מאיר.

חפשו לפי +