הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ניצחון בעליון – הסוף לפרשת 'חוות המריבה'

מרכז מדיה

ניצחון בעליון – הסוף לפרשת 'חוות המריבה'

30 ינואר 2023

לאחר שנים ארוכות, הגיעה לקיצה פרשת "חוות המריבה", וזאת לאחר שבית המשפט העליון דחה עתירה שהוגשה נגד הקמת חוות השרתים במושב בני ציון, במסגרתה עתרה עמותת 'הצלחה' לביטול החוזה שנכרת בין מושב בני ציון לרשות מקרקעי ישראל ביחס לקרקע עליה הוקמה החווה.
מדובר בחווה שבבנייתה הושקע סך עתק של כ-400 מיליון ש"ח והיא מהווה מיזם בעל חשיבות טכנולוגית לאומית רבה. בית המשפט העליון קיבל את טענות המושב וקבע, כי דין העתירה להידחות על הסף, בין היתר מכיוון שבניית החווה הושלמה ואף התקבל אישור אכלוס.
בית המשפט העליון קיבל את טענות המושב לפיהן יש לדחות גם את הטענות התכנוניות שהועלו ע"י העותרת, וזאת מהסיבה שטענות אלו לא עולות בקנה אחד עם החלטת ועדת הערר שדנה בהן בעבר וקבעה באופן חד משמעי כי הפרויקט תואם את היעוד התכנוני של המקרקעין.
את מושב בני ציון ייצגו שותפנו עו"ד ד"ר גלעד וקסלמן ועו"ד דוד הלל.
חפשו לפי +