הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) להערות הציבור

מרכז מדיה

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) להערות הציבור

22 ספטמבר 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003 (להלן: "טיוטת התקנות"), כך שלא תהיה עוד חובה לצרף לדיווח האלקטרוני את הדוחות הכספיים באמצעות קובץ PDF.

הסרת החובה לצרף את הדוחות הכספיים באמצעות קובץ PDF תאפשר מעבר לדיווח באמצעות טכנולוגיית iXBRL, ונועדה לקדם את פיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם.

לעיון בטיוטת התקנות >> לחצו כאן.

שיטת דיווח iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים תחת הגדרות חשבונאיות בין לאומיות שמפרסם ה-IFRS. התיוגים בהתאם להגדרות אלו, הם למעשה, שפה משותפת שמשתמשים בה התאגידים והמשקיעים, שאפשר גם לתרגמה למרבית השפות המוכרות בעולם. בנוסף, שיטת דיווח זו מאפשרת למשתמשים לאסוף מידע ולנתח אותו באמצעות כלי אוטומציה, המחליפים איסוף ידני עתיר משאבים ומועד לטעויות.

הכללים בדבר מתכונת דיווח בשיטת iXBRL ייקבעו על-ידי רשות ניירות ערך, ובכלל זה התוכנה שבאמצעותה ייעשה הדיווח האלקטרוני, ומבנה ומתכונת טפסי הדיווח.

בנוסף, במסגרת טיוטת התקנות מוצע לערוך מספר תיקונים נוספים הנוגעים לדיווחים באמצעות אתר ההפצה (מגנא), לאור הניסיון שנצבר ביישומן וההתקדמות הטכנולוגית מאז התקנתן.

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, ובכלל זה מומחיות ייחודית בכל הנוגע ליישום התקנות ועמדות רשות ניירות ערך בעניין. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +