מרכז מדיה

מפגש הפורום המסחרי | תפקידו של היועץ המשפטי הפנימי בחברה סולבנטית בראי חוק חדלות פירעון החדש

16 אוקטובר 2018

הפורום המסחרי של ארגון היועצים המשפטיים (ACC), בשיתוף הרצוג פוקס נאמן, שמחים להזמינכם למפגש השני לשנת 2018.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 עתיד להיכנס לתוקף בספטמבר 2019 . חוק זה משנה את כללי המשחק בתחום חדלות הפירעון ומחייב עבודת הכנה והתאמה של כל השחקנים בשוק.
כנסים שונים שנערכו ביחס לחוק עסקו בשינויים שהוא מחולל ביחס לחברות חדלות פירעון. מטרתו של מפגש זה להתמקד דווקא בחברות הסולבנטיות ולהציג את השלכותיו של החוק עליהן. זאת במיוחד ביחס להיבטים המשפטיים הרלוונטיים לעבודת היועץ המשפטי הפנימי של החברה.
את המפגש ירכז עו"ד ספי זינגר, שותף במשרדנו, אשר הוביל את הליך החקיקה של החוק החדש בממשלה ובכנסת.
המפגש יתקיים ב-16 באוקטובר 2018, בין השעות 09:00-12:00, באולם הכנסים של הרצוג פוקס נאמן.
נשמח לראותכם בכנס.
חפשו לפי +