מרכז מדיה

מנהלים זקוקים לוודאות חוקית ועסקית כדי לצמוח | טור דעה מאת טליה סלומון

8 אוגוסט 2019

התיקון לחוק התחרות שנכנס לתקוף בתחילת 2019, העמיק והרחיב את החובות המוטלות על נושאי משרה בישראל.

טליה סולומון, ראשת מחלקת תחרות, סבורה שחרף השפעתו הניכרת וחרף העובדה כי הצליח להשיג את מטרתו לכאורה בהעלאת המודעות של נושאי משרה לסיכונים הכרוכים בהפרת חוק התחרות, התיקון לוקה בחסר בשל ניסוחו האמורפי.

לפיכך, טוענת טליה כי בכדי שנושאי משרה יוכלו לשמור על חוק התחרות בהתאם לתיקון, על רשות התחרות להביע עמדה עדכנית בנושא ולהכווין את נושאי המשרה מבעוד מועד.

לקריאת הכתבה המלאה, לחצו כאן>>

חפשו לפי +