הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

מיסוי מוניציאפלי | עדכון | תשלומי ארנונה לשנת 2021

מרכז מדיה

מיסוי מוניציאפלי | עדכון | תשלומי ארנונה לשנת 2021

29 דצמבר 2020

דרישות תשלום ארנונה לשנת 2021

לידיעתכם, בימים אלה נשלחים אליכם חשבונות הארנונה השנתיים. בהקשר זה, נבקש להביא לתשומת ליבכם, כי שיעור ההעלאה הכללי בארנונה לשנת 2021 עומד על 1.1%.

פרק הזמן העומד להשיג על חשבונות הארנונה השנתיים מוגבל על פי החוק (כתלות בהליך הרלוונטי בו יש לנקוט –  90 יום ממועד קבלת חשבון הארנונה להגשת השגה ו- 45 יום ממועד קבלת חשבון הארנונה להגשת עתירה מנהלית). ככל שהנישום אינו נוקט בהליך משפטי במועדו, על פי דין הופכת השומה לחלוטה כך שלא ניתן להשיג עליה ביחס לאותה שנת מס.

נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק (על דרך של קבלת פטורים שונים מארנונה כגון לנכס המצוי בשיפוצים, תקיפת שומות ארנונה רטרואקטיביות, שינוי סיווג הנכס בהתאם לפעילות המבוצעת בו, לרבות לחברות היי-טק, וכיו"ב). כלקוחות משרדנו, אנו מציעים בדיקה ראשונית של היתכנות הפחתת חיובי הארנונה ללא עלות.

שימת ליבכם, כי מחלקת מיסוי מוניציפאלי במשרדנו מרכזת ידע רב וניסיון עשיר בתחום המיסוי המוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח, דמי הקמה, אגרות, היטלי השבחה וכיו"ב). עם לקוחות מחלקת מיסוי מוניציפאלי נמנה מגוון רחב של גופים מקומיים ובינלאומיים, מהמגזר הציבורי והפרטי, משלל ענפי התעשייה והמשק ובכללם: חברות תקשורת, חברות סטארט-אפ ("הזנק"), חברות קבלניות, בנקים, חברות יצרניות ותעשייתיות, חברות ממשלתיות, עמותות ועוד.

כתמיד, נשמח להמשיך לייעץ בנושאים אלו ואחרים.

בברכה,
מחלקת המקרקעין
מחלקת מיסוי מוניציפאלי

הרצוג פוקס ונאמן

 

שרון פטל | שותף
מנהל מחלקת מיסוי מוניציפאלי
03-692-2284
petels@herzoglaw.co.il   

 

חפשו לפי +