מרכז מדיה

מדריך למניעת הלבנת הון בסקטור נותני שירותי אשראי

28 יולי 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ("הרשות") פרסמה ביום 23 ביולי, 2020, מדריך לסקטור נותני שירותי אשראי (נשוא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016) למניעת הלבנת הון ("המדריך").

פרסום המדריך נערך במטרה לסייע לסקטור נותני שירותי האשראי להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקיימים בתחום מתן שירותים פיננסיים, ובמסגרתו ניתנה התייחסות לנושאים הבאים:

  • מגמות וטיפולוגיות להלבנת הון ומימון טרור שזוהו בסקטור נותני שירותי אשראי. במדריך נמנו שיטות פעולה בולטות, בכללן שימוש בנותני שירותי אשראי להסתרת זהות מעביר הכספים, שימוש באנשי קש, ביצוע החזרי הלוואה על ידי כספים שמקורם אסור, שימוש במסמכים תומכים מזויפים, פיצול עסקאות לסכומים נמוכים מסף הדיווח ועוד;
  • תסמינים ודגלים אדומים – המדריך מפרט כלים לזיהוי פעולות, היכולות להצביע על פעילות הלבנת הון ומימון טרור. בכלל זה פורסמו דגלים אדומים על פי שלבי מתן ההלוואה (בהליך הכרת הלקוח, בשלב נטילת האשראי ובשלב החזר האשראי) וכן דגלים אדומים בחלוקה לפי תחומי פעילות (נדל"ן, קבוצות רכישה, פקטורינג, מימון רכבים, ניכיון כרטיסי חיוב וניכיון שיקים);
  • דגשים להעברת "דיווח בלתי רגיל" לרשות – לרבות דגשים בדבר מבנה ותוכן הדיווחים ואופן העברתם לרשות;

כלים והמלצות לניהול סיכונים על פי יישום גישה מבוססת סיכון, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FATF. המדריך מציג שיטת עבודה מומלצת לנותני שירות אשראי בנושא. 

למדריך המלא >> לחצו כאן

לפרסום הרשות בנושא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחום.

 מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן.

איילת רגבים-כהנוב | שותפה
ראש תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

נטע דורפמן-רביב | שותפה

ראש מערך ביטוח וגופים מוסדיים

חפשו לפי +