מרכז מדיה

לחימה ומקומות עבודה – המשך עדכונים

29 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מוסיפים לעדכן אתכם בנוגע להשלכות ולהשפעות המצב על מקומות העבודה.

לאחר שבשבוע שעבר עדכנו ביחס למתווה הראשוני המתגבש בנוגע לפיצוי למעסיקים, היום פורסם חוזר של רשות המסים בדבר פיצוי למעסיקים בגין תשלום שכר עובדים שפונו מבתיהם בגבול רצועת עזה ובגבול הצפון.

חוזר זה בא בהמשך להחלטות ממשלה וצו של אלוף פיקוד הדרום, בנוגע לפינוי תושבים מיישובים הסמוכים לגדר הגבול עם רצועת עזה וגדר הגבול בצפון.

רשימת היישובים הרלוונטיים צורפה כנספח לחוזר.

לקישור לחוזר ובו רשימת היישובים >> לחצו כאן

לפי החוזר, מעסיק של עובד ששילם את שכרו של עובד שנעדר מעבודתו כיוון שפונה מביתו בהתאם להנחיות הנוגעות לפינוי ישובים, יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין השכר ששילם. תקרת הפיצוי בהקשר זה היא עד לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק. הפיצוי יוענק ללא תלות במקום בו פועל המעסיק, אלא כתלות במקום מגוריו של העובד שפונה מביתו.

את התביעה לפיצוי ניתן יהיה להגיש במסגרת מערכת ייעודית, שאמורה להיפתח בקרוב על ידי רשות המסים.

המדובר בשלב ראשון במסגרת גיבוש תכנית ממשלתית לפיצוי עסקים ומעסיקים בגין נזקי הלחימה. כפי שעדכנו, במשרדנו הוקם צוות משולב ובו מומחים בתחומים השונים (מיסוי, עבודה ועוד) שילווה חברות, גופים ובעלי עסקים בהליכים הנדרשים לצורך מימוש הזכאות לתשלום הפיצוי, עם השלמת גיבושו של המתווה ויישומו הלכה למעשה. מעסיקים המבקשים לפעול לקבלת הפיצוי מוזמנים לפנות אלינו, לצורך קבלת סיוע בבחינת זכאותם ובמימושה.

 

 

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +