מרכז מדיה

כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמים

9 אוקטובר 2018

ברצוננו לעדכנכם על קיומו של כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמים, שיערך ביום 9.10.2018 ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות המים.

בכנס יידונו אתגרים הניצבים בפני הרגולטורים והתעשייה ויפורטו מערכות ומודלים בקשר לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום. בין דוברי הכנס: מר אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה במשרד להגנת הסביבה; מר גיא רשף, מנהל אגף איכות מים ברשות המים; וד"ר רות דגן, ראש מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן.

הכנס יתקיים במוזיאון ארץ-ישראל בתל אביב, בין השעות 15:30-08:00, והוא מיועד למנהלים בתעשייה היצרנית, אנשי אקדמיה, ארגונים סביבתיים, יועצים סביבתיים ומומחים בתחום איכות הסביבה וטיפול בקרקעות מזוהמות.

לפרטים נוספים לחצו כאן.

חפשו לפי +