הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 2023

מרכז מדיה

יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 2023

6 ספטמבר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

כידוע, בעוד כחודשיים, ביום שלישי ה-31 באוקטובר 2023 ייערכו הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. להלן נסקור בקצרה את משמעויותיו של יום הבחירות בכל הנוגע להיבטי עבודה ועובדים.

בהתאם לתיקון מס' 44 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, החל משנת 2018 יום זה נחשב כיום שבתון, בדומה לקבוע לגבי יום הבחירות לכנסת.

זאת, הן ביחס לעובדים שמקום עבודתם נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות והן ביחס לעובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות שנערכות בהן הבחירות, אף אם מקום עבודתם אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות.

על פי חוק, עובד המועסק אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, יהא זכאי לשכר שהיה מקבל אילולא שבת (כלומר, לא עבד ביום השבתון).

יודגש כי מרבית מקומות העבודה במשק (להוציא שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים מהסוג שיוחלט על ידי שר הפנים) אינם רשאים לחייב עובדים להגיע לעבודה ביום השבתון, אך עובדים שיגיעו לעבודה ביום הבחירות מרצונם יהיו זכאים לתגמול מיוחד מעבר לשכרם הרגיל.

בהתאם לעמדה הרווחת ביחס לבחירות הכלליות לכנסת, עובד שמועסק ביום הבחירות יהיה זכאי לכפל שכר (קרי לשכר בשיעור של 200%) ולחילופין לשכרו הרגיל וליום חופשה נוסף.

תשומת הלב לכך שבהתאם לתיקון מס' 54 לחוק הרשויות המקומיות, אשר נכנס לתוקף ביום 13 ביולי 2023, עובד שאינו תושב ישראל נדרש לעבוד ביום הבחירות והוא אינו זכאי לגמול מיוחד בגין ביצוע עבודה ביום הבחירות.

אנו מציעים לבחון מראש את צורכי החברה ביחס ליום הבחירות, וככל שיש צורך, לבחון הפעלת מנגנוני תפעול ותגמול מיוחדים.

 

אנו נשמח לעמוד לרשותכם במתן ייעוץ בהקשר זה ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש בנושא

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +