הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חסכון של כ-22 מיליון ש"ח

מרכז מדיה

חסכון של כ-22 מיליון ש"ח

8 מרץ 2023

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי המבטל לחלוטין חיוב בהיטלי פיתוח בסכום של למעלה מ- 22 מיליון ש"ח, אשר הוצא על מתחם רחב ידיים באשדוד.
בית המשפט המחוזי קיבל טענותינו וקבע כי הוצאות פיתוח ששולמו על ידי בעלי הנכס הקודם לרמ"י באות בגדר "דמי השתתפות", הפוטרות את הנכס מחיוב בהיטלי פיתוח בהתאם לחוק העזר.
בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי מכתבי הקיזוז ההיסטוריים שהוצאו על ידי העירייה בשנות ה-90 לרמ"י בשל ביצוע עבודות התשתית מטעמה, חלים על הנכס ומחייבים גם הם ביטול החיוב.
בית המשפט הוסיף ומתח ביקורת על הלוליינות המשפטית בה נקטה העירייה שבחרה לזגזג בין טענותיה.
את העותרות ייצגו שותפינו עו"ד שרון פטל ועו"ד טליה בלזר ממחלקת תכנון ובניה ומיסוי מוניציפאלי.
חפשו לפי +