הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חידוש הנוהל לדיווח של מעסיקים ועובדים בעת פרישה מעבודה

מרכז מדיה

חידוש הנוהל לדיווח של מעסיקים ועובדים בעת פרישה מעבודה

3 יולי 2023

לקוחות יקרים,

ביום 19 באפריל, 2023, פרסמה רשות המיסים הודעה מפורטת בעניין חידוש ועדכון נהלי הדיווח של מעסיקים ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשות העובדים בעת פרישה והן של העובדים שפרשו ביחס לבחירתם ובקשתם בנוגע לכספי הפיצויים כאמור (להלן: "ההודעה").

להודעה לחצו כאן

אחת ממטרותיו המרכזיות של החידוש האמור הינה שיפור נאותות דיווחי המעסיקים וייעול תהליכי בחירות העובד ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשותו בעת הפרישה. רשות המיסים אף מקדמת במקביל פרויקט "דיווח מקוון על עזיבת מקום העבודה", במסגרתו דיווחי המעסיקים על פרישה ובחירות העובדים ביחס למענקי פרישה, ייעשו באופן מקוון.

ביום 28 ביוני, 2023, פרסמה רשות המיסים עדכון להודעה, לפיו, החל מיום 1 בנובמבר, 2023 (להלן: "מועד התחולה"), החובה לדווח על פרישה מעבודה תיעשה באמצעות טופס 161 חדש אשר פורסם וזמין באתר רשות המיסים (להלן: "טופס 161 החדש").

לטופס 161 חדש לחצו כאן

טופס 161 החדש יחליף את טופס 161 הקיים – "הודעת מעסיק על פרישה" ואת טופס 161א – "הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה". זאת, הן ביחס לאירועי פרישה ממועד התחולה ואילך, והן ביחס לאירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה אך דווחו לראשונה על-ידי המעסיק ממועד התחולה ואילך.

החובה למילוי ודיווח באמצעות טופס 161 החדש חלה בעת פרישתו המוחלטת והסופית של העובד, בתנאי שנצברו בעבורו סכומים וזכויות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש וזאת, בין אם הכספים משולמים על-ידי המעסיק ובין אם משולמים באמצעות קופות גמל.

טופס 161 החדש מורכב מ-3 חלקים, כמפורט להלן:

חלק א' – הודעת המעסיק ביחס לפרישת העובד.

חלק ב' – הודעת העובד ביחס למענקים שהועמדו לרשותו ובקשותיו ביחס למענקים אלו.

חלק ג' – חישוב המעסיק והנחיות לקופות הגמל: באמצעות חלק זה הורחבו סמכויות המעסיקים והוטלה עליהם אחריות נוספת, כך שיוכלו לאשר את בקשות העובד ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל בנוגע לאפיון הכספים וניכויי המס או הפטור ממס, מבלי שהעובד יידרש להגיע לפקיד השומה. באופן זה, יוצגו הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד ויובאו בפניו חלופות המיסוי, במטרה לסייע לעובד בבחירה במסלול המתאים עבורו ביחס למענק הפרישה. רק במקרים בהם לא מתקיימים התנאים המפורטים בטופס, המעסיק יפנה את העובד לפקיד השומה לשם קבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס.

בנוסף, פורסם באתר רשות המיסים "מדריך פרישה מעבודה", אשר יוכל לסייע לעובד שפרש במילוי הטופס ומספק הסברים לגבי החלופות העומדות בפני העובד ביחס למענק הפרישה.

למדריך לחצו כאן

 

מחלקות מיסים ודיני עבודה במשרדנו עומדות לרשותכם בכל שאלה הקשורה בתהליך סיום עבודה  ופרישה, ובכלל זה ביחס לנהלי הדיווח החדשים למס הכנסה, סוגיות מתחום דיני העבודה והממשקים ביניהם.

 

בברכה,
מחלקת מיסים ודיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +