מרכז מדיה

חידושים מעולם ההשקעות

12 אוגוסט 2021

נוסח חדש של הוראת בירור צרכי לקוח

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה נוסח חדש של הוראה לביצוע הליך לבירור צרכי לקוחות המקבלים שירות ממנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצי השקעות, אשר מהווה השלב הבסיסי והמשמעותי לצורך גיבוש רמת הסיכון המתאימה ללקוח.

על פי הרשות, הניסיון מיישום הוראת בירור הצרכים הקיימת מלמד כי קיים צורך בפרסום הוראה חדשה כדי לאפשר לבצע הליך בירור צרכים באופן ובהיקף הרלוונטי לסוג השירות ומאפייני הלקוח. לפיכך, הנוסח החדש של ההוראה מבוסס במהותו על עקרונות מנחים (Principle Based) על פני כללים מפורטים (Rule Based), המקבעים את הליך בירור הצרכים.

המתווה מאפשר גמישות יחסית באשר לאופן יישום כל שלב משלבי הליך בירור הצרכים, באופן שיאפשר לבעל הרישיון להתאימו לסוג השירותים המוצעים על ידו, ותחילתו ביום 7 באוגוסט, 2022.

לנוסח ההוראה העדכני >> לחצו כאן.

 

הקלות בדרישות לאימות לקוחות לפי צו איסור הלבנת הון

הרשות פרסמה לאחרונה חוזר לחברות בעלות רישיון ניהול תיקים, במסגרתו הודיעה שסגל הרשות לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בשל ביצוע הליכי זיהוי ואימות שלא במפגש פנים אל פנים כנדרש בחוק איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010.

במסגרת החוזר, ציינה הרשות כי לא תנקוט באמצעי אכיפה בשל ביצוע הליכי זיהוי ואימות שלא במפגש פנים אל פנים כנדרש בצו וכאשר לא מתקיים אחד מהתנאים להקלות (כלומר, שהחשבון לא מוחזק בתאגיד בנקאי או חבר בורסה שאינו בנק הנמצאים בישראל), בתנאי שהליך הזיהוי, האימות וקבלת הצהרת הנהנה יבוצעו בהתאם להוראות והתנאים המפורטים בחוזר.

בהחלטת הרשות, יש כדי להכיר במשמעות הרבה שיש להקלות הפוטרות ממפגש פיזי עם הלקוח, במיוחד על רקע הקדמה הטכנולוגית והדיגיטליזציה של פעולות. ההחלטה ניתנה במטרה להסיר חסמים ולעודד קיומה של פעילות ניהול תיקים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים והתקבלה לאור פניות מציבור מנהלי התיקים ומשרדנו.

לחוזר שפרסמה הרשות >> לחצו כאן.

 

הרחבת רשימת הבורסות המוכרות לצורך רישום כפול של ETF

הרשות הודיעה כי כחלק מהאסטרטגיה שהתוותה יו"ר הרשות לשנים הקרובות, הדוגלת בהתאמת פעילות הרשות לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת שוק ההון הישראלי לשוקי העולם, בכוונתה לקדם תיקון חקיקה אשר יאפשר לרשום ברישום כפול בבורסה בתל אביב גם ETF שרשומות למסחר בבורסות רישום כפול נוספות על אלו המפורטות כיום בדין.

להודעת הרשות בנושא >> לחצו כאן.

 

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לקידום הקמת בורסות ייעודיות בישראל

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לפיתוח ושכלול שוק ההון הציבורי באמצעות הקמת פלטפורמת מסחר מתקדמות, תוך הנחת תשתית להקמת בורסה ייעודית, אשר מטרתה לקדם פעילות מסחר בניירות ערך גם בפלטפורמות מסחר שאינן בסדר גודל של בורסה ראשית כמו הבורסה בתל אביב, ושהן בעלות ייעוד או מאפיינים מיוחדים. כך למשל, פלטפורמת מסחר שבה הפעילות מיועדת למשקיעים מתוחכמים בלבד (כגון: חברות ביטוח, קופות גמל ותאגידים בנקאיים) או פלטפורמה הפועלת באמצעים טכנולוגיים חדשניים (כגון: שימוש בטכנולוגיית הבלוקצ'יין).

התיקון המוצע יאפשר לרשות, באישור שר האוצר, לפטור גוף המבקש להפעיל בורסה ייעודית מהחובות החלות על בורסה, כולן או מקצתן או להתנות פטור כאמור בתנאים, ולפטור תאגידים אשר יבקשו להיסחר בבורסה ייעודית מהוראות החוק כולן או מקצתן או להתנות פטור כאמור בתנאים.

הקמתה של בורסה ייעודית בעלת מאפיינים ייחודים כאמור, נועדה לקדם את הרחבת אפשרויות ההשקעה בשוק ההון לטובת הציבור, ולטובת חברות המבקשות להשיג מימון לפעילותן.

לתזכיר החוק >> לחצו כאן.

 

למחלקת שוק ההון במשרדנו ניסיון ייחודי ועשיר בליווי גופים פיננסים, בין היתר, במתן מענה ייחודי בכל הנוגע להליכים מול רשות ניירות ערך, ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות בנושא.

להתייעצות עם עורכי הדין לניירות ערך שלנו

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +