מרכז מדיה

חובת סימון ארץ הייצור של תוצרת חקלאית

31 ינואר 2024

ביום 24 ביולי, 2023 אושר תיקון מס' 65 לחוק הגנת הצרכן, לפיו על עוסקים חלה חובה לסמן את ארץ הייצור של תוצרת חקלאית הנארזת במקום בו היא נמכרת או משווקת לצרכן, בצמוד לתוצרת החקלאית. חובת הסימון תחול על פירות וירקות טריים, מוצרי חלב ובשר טרי (עופות, בשר ודגים) למעט בשר טרי כאמור המשווק באופן מקוון. כמו כן, שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע בתקנות כי חובת הסימון לא תחול על שיווק באופן מקוון של סוגי תוצרת חקלאית.

חפשו לפי +