הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

השותף איל בר צבי במאמר מרתק על העלאות הריבית בעולם: האם זו הזדמנות עסקית לחברות?

מרכז מדיה

השותף איל בר צבי במאמר מרתק על העלאות הריבית בעולם: האם זו הזדמנות עסקית לחברות?

14 נובמבר 2022

כולנו מרגישים את העלאות הריבית האחרונות בישראל ובעולם, אם זה בכיס האישי בתשלומי המשכנתאות, ואם זה בכיס המוסדי באגרות החוב ובתמחור עסקאות הנדל"ן. להעלאות הריבית הללו השפעה עצומה גם בתחום ההלוואות הבין חברתיות ועל כדאיות מימון חברות קשורות.

קבוצות בינלאומיות משתמשות בכלים שונים על מנת לממן את פעילות חברות הקבוצה, כגון השקעה בהון (מניות), סיוע במימון פעילות חדירה לשוק (סובסידיה), שטרי הון, והלוואות בין חברתיות. בגופים גדולים גם נהוגה שיטה של Cash Pooling, בה חברה אחת בקבוצה משמשת כסוג של "בנק" עבור יתר החברה.

כאשר חברה ישראלית מבקשת להקים חברה בת ולממן את פעילותה, נלקחים בחשבון שלל שיקולים, כגון היכולת של החברה הבת לממן את החזרי הריבית וההלוואה, חובות ניכוי מס במקור במדינת החברה הבת, שיקולי מימון דק, הכרה בהוצאה של החברה האם או החברה הבת, ועוד. בעוד ששטר הון מהווה אופציה קלה לשימוש, יתכן שכעת בשל עליות הריבית יהיה כדאי דווקא להשתמש בהלוואות בין חברתיות כשיטת מימון מועדפת. כידוע, החזר הלוואה עשוי להיות באופן כללי עדיף על קבלת דיבידנד, בשל עיתוי התשלום ובשל מיסוי הדיבידנד וחובת ניכוי מס במקור (אשר חלה על כל הדיבידנד, ולעומת זאת בהלוואה רק על הריבית). בשנה האחרונה אף ניתן פסק דין נדיר בנושא זה בישראל, אשר הבחין בין תנאי הלוואה בין חברתית ובין העמדת שטר הון לחברה קשורה.

שטר הון הינו כלי אשר באופן כללי דומה להלוואה, אך ניתן לתקופה של 5 שנים, הינו נחות לכל חוב אחר, ואינו צובר ריבית. לא בכל מדינה ניתן לעשות שימוש בכלי זה, אבל כאשר כן היה ניתן – שטר הון היה כלי מועדף, הן בשל הנוחות שלו, הן משום שאינו מצריך study (חקר תנאי שוק) לקביעת ריבית, והן משום שכאשר הריבית בתנאי שוק אינה גבוהה במיוחד, אזי הפער בין קבלת ריבית או אי-קבלת ריבית בכלל, אינו גבוה, וקלות השימוש במכשיר הזה גברה על היתרון של קביעת ריבית שוק (כאמו, באמצעות study מתאים) והעמדת הלוואה. יש לזכור: הלוואה בין חברתית הינה עסקה לכל דבר ועניין וצריכה להיות מוסדרת תחת כללי מחירי העברה ומדווחת בישראל לפי טופס מתאים לרשויות המס. עם זאת, באקלים הריבית הנוכחי, כאשר למשל חברה בת לווה מהחברה האם, חלף שימוש במכשיר שטר ההון או השקעה הונית, יתכן וניתן יהיה לדווח על הוצאות ריבית גבוהות יותר, ובכך למעשה, ההכנסה החייבת במס של החברה הבת עשויה לקטון.

בנוסף, בשל האקלים הכלכלי העולמי שנוצר בחודשים האחרונים, דירוגי האשראי של קבוצות בינלאומיות נמצאים בירידה. חברות בינלאומיות יכולות לבחון מחדש את האשראי הבין חברתי שהעמידו (הלוואות או כל כלי אחר, לרבות ערבות) ולשקול האם דירוג האשראי העדכני (הנמוך יותר) מצדיק קביעת ריבית גבוהה יותר לגבי הלוואות קיימות או חדשות, ובכך להגדיל את הריבית שמשלמת החברה הבת, בכפוף כמובן לקביעת ריבית שוק כאמור לעיל.

במצב בו כבר קיימת הלוואה בין חברתית בקבוצה, יש לשקול האם יש מקום לפירעון מוקדם או מימון מחדש של ההלוואה הבין חברתית ואף לקיחת הלוואה חדשה במקום זו הקיימת, בתנאי ריבית מותאמים, בכפוף כמובן לדרישות הדין. במקרה של Cash Pooling, יש לבחון את הנושא משני צדדים המטבע, כלומר הן מצד הגופים המלווים לישות הבנקאית הקבוצתית והן מטעם הישויות הלוות.
בבחינת הנושא, חשוב לשים לב כי ריבית היא לעתים תשלום הכפוף לכללי ניכוי מס במקור, בהתאם לאמנות המס הרלבנטיות, וכי במספר מדינות קיימים כללי מימון דק הקובעים מהו היחס הדרוש בין הון להלוואה, כדי להכיר בהוצאות הריבית. עוד נזכיר, כי במספר מדינות נקבע כי מימון שאינו נתמך על ידי study (חקר תנאי שוק) נאות, עשוי להיות מסווג כהון ולא כהלוואה, וזאת בנוסף לאי-הכרה בתשלומי הריבית.
האמור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ או המלצה. יש להתייעץ לפני כל פעולה בנושא.
איל בר צבי הוא שותף וראש מחלקת מחירי העברה בהרצוג.
חפשו לפי +