הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הרצוג פוקס נאמן ייצג את חברת דייבס בעניין מלון "פנינת דן"

מרכז מדיה

הרצוג פוקס נאמן ייצג את חברת דייבס בעניין מלון "פנינת דן"

24 מאי 2017

ביום 27 באפריל, 2017, ניתנה החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, במסגרתה נדחתה בקשת עיריית ירושלים למתן צו הריסה למבנה הידוע כמלון "פנינת דן" בן מספר קומות בשטח של כ- 15,000 מ"ר, הנמצא בבעלות חברת דייבס בע"מ, אותה ייצג משרדנו בהליך משפטי זה.

במסגרת הבקשה למתן צו הריסה טענה העירייה, כי חברת דייבס ביצעה עבירת בנייה של סטייה מהיתר, בין מכח העבודות שבוצעו על-ידה במלון בעבר, ובין לאור הזנחת המבנה והותרתו כנטוש תקופה ארוכה, באופן שהמלון אינו משמש לייעודו שבהיתר הבניה. עוד נטען בבקשה, כי הנכס מהווה מפגע סביבתי חמור ומבנה מסוכן, אשר עולה אף כדי פגיעה בערכים ציבוריים ותכנוניים אחרים, ולפיכך, לגישת העירייה מתקיימים התנאים הנדרשים להוצאת צו הריסה לפי סעיף 212(5) לחוק התכנון והבנייה. בית המשפט קיבל טענותיה של חברת דייבס, ודחה את בקשת העירייה למתן צו הריסה, תוך חיוב העירייה בהוצאות. בית המשפט קבע בהחלטתו, כי המבנה נבנה על פי היתר בניה שהוצא כדין, העבודות שבוצעו בו היו עבודות של "שינויים פנימיים" בלבד אשר אינן טעונות היתר, ובכל מקרה אין לראות בהעדר שימוש בנכס ו/או בהזנחתו כביצוע עבירות בנייה. בית המשפט קיבל טענותיה של חברת דייבס העקרוניות, לפיהן חוק התכנון והבנייה אינו מטיל על בעל מבנה חובת תחזוקה של נכס, והיעדר שימוש אינו בא בגדר עבירת שימוש של סטיה מהיתר בניה.

את חברת דייבס ייצגו, עו"ד שרון פטל, שותף וראש מחלקת מיסוי מוניציפאלי, ועו"ד ליטל וולפוביץ ממחלקת מקרקעין תכנון ובניה.

חפשו לפי +