מרכז מדיה

הרצוג פוקס נאמן ייצג את בנק ירושלים בע"מ ("הבנק") בהנפקה ציבורית.

25 דצמבר 2017

הרצוג פוקס נאמן ייצג את בנק ירושלים בע"מ ("הבנק"), בהנפקה ציבורית שזכתה לביקושי יתר יוצאי דופן, של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO בסך של כ-106 מיליון ש"ח, ושל אגרות חוב רגילות, בסך של כ-403 מיליון ש"ח. הליך ההנפקה כלל עבודה מול הבורסה ומול הפיקוח על הבנקים.  את ההנפקה הובילו נטלי ג'ייקובס ממחלקת בנקאות ומימון; ואפרת צור, רעות אלקלעי ואלינה שכטר ממחלקת חברות וניירות ערך.

להתייעצות עם עורכי הדין לניירות ערך שלנו

חפשו לפי +