הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הרצוג פוקס נאמן ייצגו חברה קבלנית מובילה

מרכז מדיה

הרצוג פוקס נאמן ייצגו חברה קבלנית מובילה

20 מאי 2019

הרצוג פוקס נאמן ייצגו חברה קבלנית מובילה בעתירה ובבקשה לצו ביניים שהוגשו כנגד זכיית החברה במכרז.

בעתירה נטען שבבחינת הצעת המחיר של הזוכה לא נלקח בחשבון רכיב המע"מ כפי שמולא על ידה. עוד הועלו טענות לתכסיסנות, מצג כוזב, אי עמידה בתנאי הסף והתנהלות לא תקינה של ועדת המכרזים.

לאחר הגשת תגובה ודיון ממושך בביהמ"ש המינהלי בב"ש, נאלצה העותרת, בהמלצת ביהמ"ש, לחזור בה מהעתירה.

את תהליך הייצוג הובילו חברי מחלקת ליטיגציה, עו"ד דנה קאשי ועו"ד יונתן מורל.

חפשו לפי +