מרכז מדיה

הרצוג פוקס נאמן השתתף בפאנל "חסמים פורמאליים או מכוונים בתביעות ייצוגיות"

6 יוני 2018

בתאריך ה-29 למאי 2018 התקיים פאנל בנושא "חסמים פורמאליים או מכוונים בתביעות ייצוגיות" במסגרת הכנס השנתי ה-18 של לשכת עורכי הדין. יו"ר הפאנל והמנחה הייתה עוה"ד רחלי פרי-רייכמן, שותפה במחלקת ליטיגציה ופתרון סכסוכים במשרד המכהנת, בין היתר, כסגנית יו"ר וועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין.

חברי הפאנל, כללו שורה של שופטים ומשפטנים מהשורה הראשונה שתובענות ייצוגיות תופסות חלק נכבד מעשייתם המקצועית, והם דנו בסוגיות "הבוערות" ביותר בתחום. בין היתר, בתניות שיפוט ייחודיות וברירת דין ייחודית כחסם לבירור לתביעות ייצוגיות; הליכי גישור שנעשים על רקע בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהיעדר "נציגות הקבוצה"; התקנות החדשות בעניין אגרות אשר חייבו לראשונה מגישי בקשות לאישור תובענה ייצוגית בתשלום אגרה, וכן דיון בהקשר זה בנוגע לחריג לכלל האתי האוסר מימון של עורך דין את הוצאות המשפט והאגרות; בחינה מחודשת של עקרון הרשימה הסגורה של התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות וכן של קיומה של עילת תביעה אישית וכיוצ"ב.

לחץ כאן לקריאה נוספת.

חפשו לפי +