הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הרצוג ייצגו את אסנס פרטנס

מרכז מדיה

הרצוג ייצגו את אסנס פרטנס

4 ספטמבר 2023

הצוות שלנו ייצג את אסנס פרטנס, מקרנות ההשקעה בתשתיות המובילה בישראל, הנשלטת על-ידי משפחת וייל, וכחלק מקבוצת השליטה בחברת תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ("תומר") (בפועלה גם עברו גופים נוספים). ייצגנו את אסנס פרטנרס בהיבטים רבים של עסקה מורכבת שתכליתה הפיכת חברת אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("אלון גז") לחברה פרטית, לצד קרן נוי ורכישת השליטה בתומר.

לשם כך, ביצעו אסנס ונוי הצעת רכש מלאה למלוא הון מניותיה של חברת אלון גז ולאחר מכן השלימו עסקת מניות במסגרתה בעלי השליטה בתומר הגדילו את החזקותיהם באלון גז בתמורה למכירת החזקותיהם בתומר לאלון גז. במקביל, ליווה הצוות שלנו את אסנס בעסקת מימון מורכבת למטרת מימון העסקאות המתוארות לעיל מול בנק המזרחי.

חפשו לפי +