הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הרחבת הגדרת "נסיבות מחמירות" בחוק הגנת הצרכן

מרכז מדיה

הרחבת הגדרת "נסיבות מחמירות" בחוק הגנת הצרכן

31 ינואר 2024

סעיף 22ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ("החוק"), שעניינו הפרה בנסיבות מחמירות, קובע כי אם היה לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן יסוד סביר להניח כי עוסק הפר הוראה מההוראות לפי החוק המפורטות בסעיף 22ג, בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות החוק, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה.

ההגדרה המקורית של המונח "נסיבות מחמירות" התייחסה להפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים. תיקון מס' 66 לחוק מרחיב את ההגדרה כך שהפרה בנסיבות מחמירות תיחשב גם כהפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אזרח ותיק, עולה חדש או קטין, וכן הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אדם שניכר שהוא נתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית או שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה.

בנוסף, החוק תוקן כך שנקבעה מדרגה חדשה של קנסות כספיים כבדים יותר מהקנסות שהיו קבועים בחוק במקרה של ניצול מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של צרכן או ניצול העובדה שצרכן אינו יודע את השפה שבה נקשרת העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה.

הקנס במקרה זה יעמוד על 69,120 ₪ עבור תאגיד ו- 38,415 ₪ עבור יחיד.

חפשו לפי +