הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הקלות לבעלי רישיון מכח חוק הייעוץ

מרכז מדיה

הקלות לבעלי רישיון מכח חוק הייעוץ

17 אוקטובר 2023

לקוחות יקרים,

נוכח מצב החירום הביטחוני במדינת ישראל, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל בתאריך ה-7 באוקטובר 2023, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") חוזר לבעלי רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), אשר נועד לאפשר לבעלי הרישיון להתמודד באופן נאות עם הקשיים הנובעים מהמצב הנוכחי.

במסגרת החוזר, הרשות התירה לתאגידים המורשים את דחיית מועד הגשת הדוח הרבעוני לרשות ביחס לרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר 2023 (טופסי מגנא 017 ו-018), וכן את דחיית מועד משלוח הדוח הרבעוני ללקוח על ידי מנהל תיקים ביחס לרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר 2023, בכפוף להוראות הבאות:

הדוחות הרבעוניים לרשות יוגשו לרשות לא יאוחר מיום 21 בדצמבר 2023 (במקום 21 באוקטובר 2023). יוער כי הדוח לרבעון המסתיים ביום 31 בדצמבר 2023 יוגש בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012, ונכון למועד זה החוזר אינו חל לגביו.

הדוח הרבעוני של מנהל תיקים ללקוחותיו יישלח לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2023 (במקום 31 באוקטובר 2023). אין בהקלה זו כדי לגרוע מחובתו של מנהל התיקים להמציא ללקוח (לפי דרישה) פרטים נוספים בנוגע למצב תיק ההשקעות שלו או חשבונו הכספי, או בנוגע לעסקה מסוימת. בהקשר זה יצוין כי לקוח המבקש לעשות כן יכול בכל עת לראות את מצב תיק ההשקעות שלו בחשבונו אצל חבר הבורסה בו מתנהל החשבון.

לעיון בחוזר >> לחצו כאן

 

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה, בין היתר, חברות בעלות רישיון מכוח חוק הייעוץ.  נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ועניין בתחומים אלו.

רגולציית ניירות ערך ושוקי הון

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +