הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הצעה שתאפשר להרחיב את הרכישה מרצף המוסדיים

מרכז מדיה

הצעה שתאפשר להרחיב את הרכישה מרצף המוסדיים

20 יולי 2023

יוזמה חקיקתית שתאפשר למנהלי קרנות להרחיב את האפשרות לרכישת ניירות ערך הנסחרים ברצף המוסדיים (מערכת מסחר למשקיעים מוסדיים TASE UP) עבור הקרן

לקוחות וידידים נכבדים,

כיום מותר למנהלי קרנות, ככלל, לקנות ולהחזיק ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה. לצד זה, רשאים מנהלי הקרנות להחזיק נכסים שאינם נסחרים (עד 10% משווי נכסי הקרן) כגון זכויות והתחייבויות לפי עסקאות החלף (SWAP) חוזי אקדמה (FORWARD), אופציות וחוזים עתידיים או אגרות חוב הרשומות ברצף המוסדיים, ובלבד שהתקיימו בהן התנאים הקבועים בתקנות ובהם, בין היתר, מגבלות לעניין דירוג אגרת החוב; היות אגרת החוב בלתי המירה ועוד.

מגבלת ההשקעה ברצף המוסדיים באגרות חוב בלבד נבעה מההגבלה שהייתה קיימת ברצף המוסדיים לפיה לא ניתן היה לסחור בו במניות.

באוקטובר 2020 ובמטרה להרחיב ולגוון את ניירות הערך הנסחרים ברצף המוסדיים, פרסמה רשות ניירות ערך הוראה זמנית המתייחסת לסוג הקרנות שמותר לקנות ולהחזיק בעדן ניירות ערך הנסחרים ברצף המוסדיים, ואת היקפי החשיפה המירביים לניירות ערך האמורים לסוגיהם. מוצע לעגן את הכללים שנקבעו בהוראה הזמנית בתקנות קבועות. לאור האמור, פורסם תיקון לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) התשפ"ג- 2023 ("התקנות"), אשר יאפשר למנהלי קרנות להרחיב את האפשרות לרכישת ניירות ערך הנסחרים ברצף המוסדיים (מערכת מסחר למשקיעים מוסדיים TASE UP) עבור הקרן.

לנוסח התיקון >> לחצו כאן

הערות ציבור ניתן להגיש עד ליום 27 ביולי, 2023.

למשרדנו מומחיות בליווי שוטף של מנהלי קרנות ואנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא בתחום זה. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן למשרד האוצר.

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך,
מחלקת בנקאות ומימון

maidlerl@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך,
מחלקת בנקאות ומימון

tshuval@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +