הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הפסקת פרסום ריביות ה IBOR: החלפת ספר ההגדרות של ISDA וטיוטת עקרונות יישום המעבר של בנק ישראל.

מרכז מדיה

הפסקת פרסום ריביות ה IBOR: החלפת ספר ההגדרות של ISDA וטיוטת עקרונות יישום המעבר של בנק ישראל.

29 ספטמבר 2021

לקוחות ועמיתים יקרים,

 

לאור הפסקת פרסום ריביות הIBOR (Inter-Bank Offered Rates) במהלך החודשים הקרובים, נבקש לעדכנכם בדבר כניסתו לתוקף של ספר ההגדרות החדש לעסקאות בנגזרים שפרסם הארגון הבינלאומי לעסקאות החלף ונגזרים ("International Swaps and Derivatives Association – "ISDA), וכן לגבי טיוטת הוראה של בנק ישראל בנושא יישום החלפת ריביות ה IBOR על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בישראל.

רקע

כידוע, עד לחודשים האחרונים, ריביות הבסיס הנפוצות בעולם בעסקאות מימון, אגרות חוב ועסקאות בנגזרים, היו הריביות שהתבססו על ציטוטים ותמחור שניתנו על ידי הבנקים הבינלאומיים הגדולים, כדוגמת ריבית הליבור (London Inter-Bank Offered Rate).לאור כשלים מהותיים, מניפולציות ודיווחים כוזבים בתהליכי קביעת עוגני ריביות ה IBOR, בשילוב עם צמצום משמעותי בהיקף העסקאות בשוק המימון הבינבנקאי, וירידה במספר הבנקים מצטטי הריבית, הוחלט על ידי הרגולטורים והמפקחים בשווקים הפיננסיים המובילים בעולם, להחליף ריביות אלה בריביות המבוססות על עסקאות שבוצעו בפועל ("הריביות המחליפות").בהמשך לכך, ביום 5.3.2021 הודיעה הFCAו(Financial Conduct Authority) באנגליה, על הפסקת פרסום ריביות הליבור במטבע ליש"ט, יורו, פרנק שוויצרי, ין יפני ובדולר אמריקאי לתקופות של שבוע ושל חודשיים, ביום 31.12.21; ועל הפסקת פרסום הליבור בדולר אמריקאי לכל התקופות האחרות ביום 30.6.23.

הפסקת פרסום ריביות ה IBOR בעולם והחלפתן בריביות המחליפות משפיעות בהיבטים רבים על כל תחומי המימון, הבנקאות והנגזרים הפיננסיים. בין השינויים הללו, נתייחס בעדכון זה להחלפת ספר ההגדרות לעסקאות בנגזרים של ארגון ISDA, שנקבע לסוף השבוע של ה 2-3 באוקטובר 2021, ולטיוטת הוראת השעה שפרסם בנק ישראל בנושא היערכות הבנקים למעבר זה.

 

החלפת ספר הגדרות הריבית של ISDA:

עד לפרסומו של ספר הגדרות הריבית החדש של ISDAל(2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions "ספר ההגדרות החדש") ביוני 2021, בוצעו עסקאות בנגזרים בהתבסס על ספר ההגדרות של ארגון ISDA משנת 2006.

לאור החלפת ריביות ה IBOR בריביות המחליפות, ולאור שינויים משמעותיים שבוצעו במהלך השנים מאז 2006 ועד לשנת 2021 בהגדרות פיננסיות שונות, בטכנולוגיה ובשיטות תמחור, מצאו לנכון בארגון הבינלאומי לעסקאות החלף ונגזרים (International Swaps and Derivatives Association) להחליף את ספר ההגדרות משנת 2006 בספר ההגדרות החדש, שיישומו נקבע לסוף השבוע של ה 2-3 באוקטובר הקרוב (2021).

בהשוואה לספר ההגדרות משנת 2006, השינויים המשמעותיים ביותר בספר ההגדרות החדש הינם בנושאים הבאים:

  • Cash settlement methodologies
  • Floating rate options
  • Payment and calculation provisions
  • Calculation Agent provisions
  • Introduction of generic fallbacks
  • Means of publication and amendment of definitions

 

בד בבד עם השינויים המוזכרים לעיל, ספר ההגדרות החדש מנסה לשמור עד כמה שניתן את ההגדרות והתנאים שפעלו כשורה בספר ההגדרות משנת 2006.ספר ההגדרות החדש יפורסם באמצעים אלקטרוניים לחלוטין באמצעות ממשק משתמש אינטראקטיבי הנגיש גם בסלולרי. במקום פרסום נספחים ותוספות, כל שינוי בספר ההגדרות החדש יבוא לידי ביטוי בפרסום גרסה חדשה ומלאה שלו וזאת תוך הטמעת אפשרויות השוואה בין גרסאות והקלה על הניווט ביניהן, באופן אשר אמור להפחית שגיאות תפעוליות. ספר ההגדרות משנת 2006 יפסיק להתעדכן החל ממועד היישום של ספר ההגדרות החדש.

 

טיוטת הוראת שעה: מעבר מריבית ליבור

לאור השפעות הרוחב של החלפת ריביות ה IBOR, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בישראל נדרשו בחודשים האחרונים על ידי הפיקוח על הבנקים לבחון השפעות אלה, כולל אופן המעבר לריביות המחליפות בעסקאות של לקוחות, ניהול הסיכונים, לרבות סיכונים משפטיים, תפעוליים, התנהגותיים וסיכוני מוניטין, ועוד.

בהמשך לכך פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטה של עקרונות ליישום המעבר, הכוללים את אופן יישום המעבר לריביות המחליפות; השפעה על חוזים קיימים; הנגשת מידע ללקוחות; אופן ניהול הסיכונים, ועוד, וזאת במטרה לוודא היערכות נאותה של התאגידים הבנקאיים, תוך התייחסות לסיכונים הפוטנציאליים ולהיבטי הוגנות כלפי הלקוחות בביצוע המעבר לריביות המחליפות.

טיוטת הוראת השעה פורסמה להערות הציבור ביום 19.9.21 וזאת עד ליום 29.9.2021. תחילתה של הוראת השעה תחול תוך שבועיים מיום פרסומה, ותוקפה יהיה עד יום 31.12.2023.

 

משרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחומי הנגזרים, עסקאות המימון והפיננסים, והבנקאות על כל גווניהם.  אנו מלווים ועוקבים אחר ההתפתחויות בתחום, מסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם.  נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בנושאים אלה, וכן בכל שאלה או הבהרה בהקשר זה.​

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן 

נטלי ג'ייקובס | שותפה
ראש תחום מימון מובנה ונגזרות 
מחלקת בנקאות ומימון
jacobsn@herzoglaw.co.il
חפשו לפי +