מרכז מדיה

הנפקת קרנות השקעה לציבור במודל חדש

28 ינואר 2019

רקע כללי

 • בשנים האחרונות, נוכח הריבית הנמוכה והסחירות הדלה בבורסה, מחפשים משקיעים אפיקי השקעה אלטרנטיביים, בעיקר בתחום הנדל"ן.
 • עד 2017: מיזמי ההשקעה האלטרנטיביים פעלו בהתבסס על הפטורים בחוק ניירות ערך (הצעה לעד 35 משקיעים או משקיעים כשירים) וללא פיקוח של רשות ני"ע.
 • ינואר 2017 – תשקיף פרויקט ראשון: בתחילת 2017, התירה רשות ניירות ערך לקרן הגשמה לבצע הנפקה ראשונה של שותפות, המחזיקה נכס נדל"ן יחיד. ההנפקה בוצעה במודל "תשקיף סדרות" – כל פרויקט נדל"ן מתנהל תחת תאגיד ייעודי ומפורסם עבורו תשקיף נפרד, כאשר התשקיף הראשון הוא "תשקיף הדגל" ועל בסיסו מעוצבים התשקיפים הבאים.
 • מ-2017 ועד היום – תשקיפי סדרות: החל מ-2017, פורסמו כ-15-20 תשקיפים במודל תשקיפי הסדרות, על-ידי מיזמי נדל"ן שונים (הגשמה, HAP, אינטו, INVO).

הדור הבא – תשקיפי קרנות

 • נובמבר 2018 – רשות ניירות ערך נתנה היתר לתשקיף ראשון מסוגו של קרן ארנו קפיטל, המעמידה חוב למיזמי נדל"ן בישראל.
 • מה החידוש?
  • לקרן אין פעילות עסקית קודמת
  • בתשקיף מתוארת בהרחבה מדיניות ההשקעות של הקרן והרקורד של מנהליה
  • בתשקיף מתוארים נכסים שבכוונת הקרן להשקיע בהם (33% מסך הגיוס)
  • פיזור סיכונים בין מספר השקעות
  • מנגנון פדיון – רלוונטי לקרנות עם משך חיים ארוך
  • סליקה באמצעות מסלקת הבורסה (נש"ר) ואפשרות סחירות בין המשקיעים

משרד הרצוג פוקס נאמן הוביל את מהלך הנפקת הקרנות הציבוריות מול רשות ניירות ערך ומול הבורסה. משרדנו ליווה שלוש מתוך ארבע הקרנות שהונפקו עד עתה: הלמן אלדובי P2P, ארנו נדל"ן והגשמה קו-פאנד. בימים אלה, אנו מלווים מספר הנפקות דומות ומייעצים לגופים מובילים, שכבר מבשלים את הרעיונות החדשניים הבאים.

בברכה,

מחלקת קרנות השקעה

חפשו לפי +