הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הממונה על התחרות שוקלת להטיל על שטראוס עיצום כספי בגובה חסר תקדים של 100 מיליון ₪

מרכז מדיה

הממונה על התחרות שוקלת להטיל על שטראוס עיצום כספי בגובה חסר תקדים של 100 מיליון ₪

19 יוני 2023

ביום 14 ביוני 2023, פורסם כי הממונה על התחרות ("הממונה")  שוקלת להטיל עיצום כספי חסר תקדים של 100 מיליון ₪ על שטראוס גרופ בע"מ ("שטראוס"), במהלך עסקת המיזוג עם משק ויילר בניגוד לסעיף 19 לחוק התחרות הכלכלית, ,וכן .התשמ"ח-1988 ("החוק"). בנוסף, שוקלת להטיל קנסות על שני נושאי משרה מכהנים ונושא משרה שכבר אינו עובד בחברה, וכן משק ויילר.

החלטת הממונה בעניין טרם ניתנה, והיא כפופה להליך שימוע שצפוי לגזול עיתותיו.

עם זאת, כדאי לשים לב למשמעות שיש בהחלטת הממונה הצפויה בנוגע להוראות מקובלות בהסכמי מיזוג: הוראות לפיהן החברה הנרכשת לא תיכנס לתחומי פעילות חדשים או נוספים בתקופת הביניים שעד להשלמת העסקה (סעיפי "סטטוס-קוו").

מהפרסומים בעניין שטראוס, נראה שסעיפים מסוג זה עלולים לעורר קושי מבחינת הממונה כאשר מדובר בתחום פעילות בו ניסתה החברה הנרכשת לפעול בעבר, או, בתחום שאלמלא עסקת המיזוג קיימת היתכנות סבירה לכניסה עצמאית של החברה.

הפרשה החלה ביום 26 ביוני 2021, כאשר שטראוס ומשק ויילר הגישו הודעות מיזוג לממונה בעקבות עסקה במסגרתה הוסכם כי שטראוס תרכוש את השליטה במשק ויילר.

בדיקת הרשות העלתה כי המיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות ובציבור, הן בשוק הטופו הטרי והן בשוק המשקאות הצמחיים הטריים. ביחס לשוק המשקאות הצמחיים הטריים, הועלה החשש כי המיזוג יוביל לגריעת משק ויילר מהשוק, בהיותה מתחרה פוטנציאלית. לפיכך, ביום 23 בפברואר 2022, הודיעה הממונה על התנגדותה למיזוג.

בנימוקי ההחלטה ציינה הממונה מספר אינדיקציות המצביעות על האפשרות הממשית לפיה אילולא עסקת המיזוג קיימת היתכנות סבירה שמשק ויילר תיכנס באופן עצמאי תוך פרק זמן סביר לתחום של ייצור ושיווק משקאות צמחיים טריים. ואלה הן האינדיקציות אותן מנתה הממונה:

  1. טרם העסקה משק ויילר ייצרה עבור שטראוס משקאות צמחיים טריים, אף על פי שמדובר היה בטכנולוגיה נחותה יחסית והמוצר שיוצר צפוי היה לצאת מן השוק.
  2. משק ויילר תכננה לפתח טכנולוגיה ולרכוש קו ייצור שיאפשר לה להתחרות בתחום.
  3. משק ויילר צפתה כי תוכל להתחרות בשוק עם הטכנולוגיה החדשה כבר בשנת 2021, ובסוף שנת 2020 השלימה ניסוי מעבדתי מוצלח.
  4. משק ויילר משווקת טופו טרי תחת מותג שלה והיא בעלת מוניטין בתחום של מוצרים צמחיים.
  5. שטראוס בחנה אפשרות לייצר משקאות צמחיים טריים באמצעות המפעל של ויילר כאלטרנטיבה להקמת מפעל עצמאי, ואף זיהתה את משק ויילר כחברה מהירה "ורעבה".

עוד ציינה הממונה בהחלטתה כי נראה שאלמלא עסקת המיזוג, ייתכן שמשק ויילר כבר היתה משלימה את שדרוג תהליכי הייצור ופועלת בענף המשקאות הצמחיים הטריים.

בהחלטת הממונה נכתב כי בהסכם המיזוג, שנחתם ביולי 2021, נקבע כי משק ויילר תמנע, בין היתר, מפיתוח או מייצור של משקאות צמחיים, וכי פעילותה תצומצם לתחום הטופו הטרי בלבד. יתרה מכך, צוין בהחלטה כי משק ויילר התחייבה כי במהלך תקופת הביניים עד להשלמת העסקה משק ויילר לא תפתח, תייצר, תשווק, תארוז או תמכור מוצרים צמחיים שונים לרבות משקאות צמחיים. לטענת הרשות, אכן משק ויילר הפסיקה את מאמצי הפיתוח של המשקאות הצמחיים הטריים לאחר תחילת המגעים עם שטראוס על עסקת המיזוג.

על רקע דברים אלה, יש להבין את הפרסום לפיו בכוונת הממונה להטיל עיצום כספי בסכום עתק וחסר תקדים, בכפוף להליך שימוע, וזאת בקשר עם סעיפים בהסכם המיזוג שהובילו כביכול למיזוג בפועל (gun jumping)."

חשוב לזכור כי סעיפי "סטטוס-קוו" שנועדו לשמר את ערך הממכר בתקופת הביניים שעד להשלמת העסקה, נכללים בהסכמי מיזוג באופן שגרתי. על מנת להבטיח שלא תעלה כנגד סעיפים מסוג זה כל טענה מתחום דיני התחרות, מוצע לערוך בדיקה הגבלית של הנסיבות הרלוונטיות. כך בפרט כאשר בין הצדדים המתמזגים קיימים יחסי תחרות פוטנציאלית ממשיים, לדוגמה:

  1. כאשר לחברה הנרכשת פעילות קודמת או משיקה לתחום הפעילות בו נאסר עליה לפעול בתקופת הביניים.
  2. כאשר לחברה הנרכשת תכנון קונקרטי להיכנס לתחום הפעילות האסור לכניסה בתקופת הביניים.
  3. כאשר לחברה הנרכשת מוניטין בתחומים קרובים ופעילות קיימת שתוכל לסייע להיכנס לתחום האסור.
  4. כאשר השוק, לרבות מתחרים רלוונטיים, תופסים את הכניסה של החברה הנרכשת לתחום האסור כעניין צפוי.

 

להחלטת ההתנגדותלחצו כאן

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת תחרות והגבלים עסקיים

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +