הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הגדרת מיהו צרכן

מרכז מדיה

הגדרת מיהו צרכן

31 ינואר 2024

רע"א 4159/21 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' יוני כרמי

בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש המחוזי, שבגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגישו המשיבים נגד המבקשת, חברת פרטנר תקשורת. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי פרטנר מפרה את חובתה כלפי לקוחות המשויכים לתוכניות עסקיות, ליתן הודעה מראש ובכתב על מועד סיום תקופת ההטבה שבה נרכשים שירותיה בטלפון הסלולרי במחיר מוזל, וכי העלתה את התעריף החודשי שנגבה מהמנוי מבלי ליתן הודעה מוקדמת; זאת בין היתר בניגוד לתנאי הרישיון של חברת פרטנר ולהוראות חוק הגנת הצרכן. בית המשפט העליון נתן רשות ערעור ודחה את הערעור בעיקרו.

בית המשפט העליון קבע כי יש להחיל את חוק הגנת הצרכן בנסיבות שבהן קיימים בין הצדדים פערי כוחות, מיומנות ומידע, המצדיקים מתן הגנה מוגברת לפי דינים אלה, ובפרט בעסקאות שהן בתכליתן צרכניות ונשענות על חוזים אחידים המנוסחים באופן חד צדדי על ידי העוסק. בית המשפט כולל בכך, בין היתר, עמותות ואגודות שונות או עסקים קטנים וזעירים בעלי היקף הכנסות נמוך, המחזיקים בתעודת עוסק מורשה ואף בתעודת עוסק פטור, שכן יש יסוד להניח כי פערי הכוחות המובנים (במקרה הזה מול פרטנר) אינם שונים מפערי הכוחות הקיימים במצב הצרכני הטיפוסי העומד בבסיסו של חוק הגנת הצרכן.

חפשו לפי +