מרכז מדיה

בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי הסכם בעל-פה בין יזמים בסטארט-אפ הוא הסכם מחייב

6 ינואר 2022

ביום 5 בינואר 2022 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, על-ידי כבוד השופטת רות רונן, אשר במסגרתו קיבל בית המשפט תביעה של אחד ממייסדי חברת הסטארט-אפ "סירקלס", וקבע שהסכם בעל-פה ובהתנהגות בין יזמים בסטארט-אפ הוא הסכם מחייב ואכיף, גם אם ההסכם לא הועלה על הכתב.

התובע, מאיר אברמוף, טען כי הקים יחד עם שותף נוסף את המיזם המשותף בשנת 2017, וכי הם קיבלו הסכמות בעל-פה על חלוקת אחוזי הבעלות במיזם, חלוקת התפקידים ביניהם ועוד. אברמוף טען כי לאחר של שנתיים של עבודה משותפת בסטארט-אפ הוא סולק ממנו על-ידי המייסד השני, עמית כוכבי, באופן לא חוקי.

כוכבי טען כי הצדדים לא חתמו על הסכם בקשר להקמת הסטרטאפ, וכי לא היו הסכמות מחייבות ביניהם. יתרה מכך, כוכבי טען כי בשנת 2019 הוחלפו בין הצדדים טיוטות של הסכם מייסדים, אך המשא ומתן לא עלה יפה. ולכן, בהעדר הסכם אין לתובע חלק כלשהו בסטארט-אפ.

בית המשפט קיבל את טענות אברמוף, וקבע שבין הצדדים נכרת הסכם מחייב והורה לכוכבי (ולחברה שהוא הקים) להעביר לאברמוף 10% ממניות החברה שבידי כוכבי. בין היתר, בית המשפט קבע שבנסיבות כאלה השאלה אם קיים הסכם בין שני המייסדים נבחנת על סמך ההתנהגות האובייקטיבית של הצדדים, כך שגם אם אחד הצדדים טוען שהוא חשב שאין הסכם מחייב, עדיין ניתן לקבוע שהצדדים גמרו בדעתם להתקשר בהסכם בעל-פה. בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה הוכח, הן במסמכים ובתכתובות והן מתוך העדויות בבית המשפט, שבין הצדדים היו הבנות והסכמות מחייבות, ובהתאם נקבע כי גרסתו של כוכבי אינה יכולה להתקבל.

בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה מטעם התובע, לפיה בעולם הסטארט-אפים זו פרקטיקה מקובלת לפעול באופן פחות פורמאלי, להגיע להסכמות עקרוניות בעל פה, ולא לשכור, לפחות בשלבים הראשוניים, עורכי דין, וזאת כדי לחסוך בהוצאות. פסק הדין הינו חשוב בכך שהוא קובע שלהסכמות עקרוניות כאלה יהיה תוקף מחייב.

עוד נקבע על-ידי בית המשפט כי במקרים מסוימים גם כאשר מניות כפופות לתקופת הבשלה (Vesting), ניתן יהיה לקבוע שיש זכאות למלוא המניות אף אם תקופת ההבשלה לא הסתיימה. זאת, בין היתר, במקרים שבהם צד אחד מנע מהצד השני להשלים את תקופת ההבשלה על-ידי סילוקו מהמיזם המשותף.

בית המשפט גם קבע כי תובע שטוען ויכול להוכיח כי הוא זכאי להירשם כבעל מניות, אך זכותו נשללה ממנו, יוכל להגיש תביעה בעילה של קיפוח בעל מניות, גם אם עדיין אינו רשום כבעל מניות.

התובע יוצג על ידי השותפים ד"ר חיים מכלוף ואור דיסקין.

 

חפשו לפי +