הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ביטול הסכם מצד בעלי הזכויות בפרויקט פו"ב בראי פס"ד מנרב

מרכז מדיה

ביטול הסכם מצד בעלי הזכויות בפרויקט פו"ב בראי פס"ד מנרב

9 דצמבר 2020

אי אכיפת הסכם פו"ב לבקשת בעלי הזכויות – הפ (ת"א) 5308-08-20‏ ‏ מנרב פרויקטים בע"מ נ' בעלי הזכויות בחלקה 201 גוש 6727 ("פס"ד מנרב")

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביהמ"ש המחוזי ("בית המשפט") קבע כי הסכם בין בעלי הזכויות בפרויקט שבנדון לבין היזם, ניתן לביטול מקום בו היזם מבצע עסקה להעברת זכויות בפרויקט באופן שמקים לפרויקט בעל עניין חדש, ובניגוד למנגנון העברת הזכויות המעוגן בהסכם.

במסגרת הדיון בפסק הדין הגיע בית המשפט למסקנה כי פרויקטים במתווה פינוי ובינוי הם מורכבים ומסועפים ומערכת היחסים בין הצדדים להסכם עתידה להתקיים במשך זמן רב. על כן, מטרת ההסכם בין הצדדים היא לבסס את העקרונות שיהוו בסיס להתמשכות מערכת היחסים בין הצדדים. על אף זאת, וכחלק ממאפייניו של פרויקט מתמשך מסוג זה, ביהמ"ש מבצע אבחנה בין סוגי הקשיים שפרויקט כאמור עשוי להיתקל בהם. קשיים חיצוניים הכוללים בתוכם אתגרים תכנוניים רבים, וקשיים פנימיים – תיאום ציפיות בין בעלי הזכויות לבין עצמם, ובינם לבין היזם המוביל את הפרויקט. לאחר שגובשו והוסכמו העקרונות כאמור, ונחתם הסכם, על הצדדים החובה לקיימו בתום לב. הקיום יהיה תוך מתן התייחסות לסיכון שכל צד לוקח על עצמו – בין אם מדובר בבעלי הזכויות שמפקידים בידי היזם את דירת מגוריהם, ובין אם מדובר ביזם שהשקיע מאמצים ומשאבים רבים בקידום הפרויקט.

בית המשפט קבע, לאחר שקילת מאפייני העסקה ותוך התחשבות בסיכון שלקחו הצדדים, כי לנציגות שמורה הזכות לבטל את ההסכם מקום שלשון ההסכם מצביעה כי נושא העברת הזכויות היה מהותי. בהפרתו את המנגנון האמור, היזם הכשיר את הקרקע לביטולו של ההסכם.

על אף האמור, ביהמ"ש קבע כי "כוח ההסכמה" של הנציגות לא יכול להיות מופעל בשרירותיות וגם כוח הביטול של ההסכם, על אף שקמה עילה מוצדקת, כפוף לדיני תום הלב.

לפסק הדין המלא >> לחצו כאן

** האמור במסמך זה מהווה סקירה ראשונית ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני**

 

נשמח כמובן לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא.

מחלקת נדל"ן, צוות התחדשות עירונית
הרצוג פוקס נאמן

 

אלון אבקסיס | שותף
ראש צוות התחדשות עירונית

AbecasisA@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +