מרכז מדיה

ארגון ה ISDA מפרסם נספח מתקן ופרוטוקול למנגנוני החלפה לריביות ה IBOR

29 אוקטובר 2020

לקוחות וידידים נכבדים,

כידוע עד לחודש ינואר 2022, יחדלו ריביות ה IBOR לשמש כריביות הסטנדרטיות לביצוע עסקאות מימון ונגזרים. הפסקת השימוש בריביות אלה (שהתבססו על ציטוטים שניתנו על ידי קבוצת בנקים בהתבסס על שיערוך), נבעה, בין היתר, משערוריות בשל תיאומים בין הבנקים המצטטים. ולכן הרגולטורים הרלוונטיים קבעו ריביות עוגן חלופיות, שאינן מתבססות על הערכות, אלה על עסקאות שבוצעו בפועל, ומשקפות פחות סיכונים ספציפיים של הבנקים המצטטים ("הריביות החדשות").

הריביות החדשות המחליפות את ריביות ה IBOR, מבוססות על עסקאות שבוצעו בפועל ביום מתן הציטוטים, חלקן מבוסס על עסקאות מובטחות, ועל כן הן נקראות ריביות חסרות סיכון (Risk Free Rates) (RFRs).

בתאריך 23 באוקטובר 2020, פרסם הארגון לעסקאות החלף ועסקאות בנגזרים (International Swaps and Derivatives Association) ("ISDA" ) את מנגנוני ההחלפה של ריביות ה IBOR בריביות החדשות.

מנגנוני ההחלפה שקבע ארגון ISDA תואמו עם הרגולטורים הרלוונטיים, והם מעוגנים בנספח חדש לספר ההגדרות הכללי של ISDA משנת 2006 לביצוע עסקאות בנגזרים ("הנספח המתקן"). מנגנונים אלה ייכנסו לתוקף ב- 25 בינואר 2021, והחל מאותו מועד, כל העסקאות החדשות בנגזרים (הן עסקאות OTC והן עסקאות הנסלקות במסלקה מרכזית), יכללו את מנגנוני הריביות החדשות והחלפה פוטנציאלית שלהן בהמשך (Fallbacks) שהוטמעו בנספח המתקן.

מנגנוני ההחלפה האוטומטיים לריביות ה IBOR, נקבעו במסמך המתקן, והם מותאמי מטבע, כדלקמן:

  • עסקאות במטבע פאונד תבוצענה בריבית Sterling Overnight Index Average (SONIA)
  • עסקאות במטבע דולר ארה"ב תבוצענה בריבית Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
  • עסקאות במטבע אירו תבוצענה בריבית European Short Term Rate (ESTER)

שערי הריביות החדשות, שיכללו התאמות לתקופות הריבית הרלוונטיות, ולשינוי במרווח (spread) (all-in rates) יפורסמו במסכים הרלוונטיים של בלומברג אליהם מפנה הנספח המתקן.

בנוסף, נקבעו בנספח המתקן מנגנוני ברירת מחדל (fallback) למקרים בהן הריביות החדשות תחדלנה להתקיים.

קיימות שתי דרכים להחיל את הנספח המתקן על עסקאות קיימות: אימוץ פרטני של הנספח המתקן בהסכמי ה ISDA הקיימים או הצטרפות פומבית ל"פרוטוקול" שמפרסם ISDA באתר שלו, ואשר מחיל את הנספח המתקן באופן גורף על כל הסכמי ה ISDA של הגוף שהצטרף לפרוטוקול.

הפרוטוקול פתוח להצטרפות באתר ISDA החל ממועד פרסום הנספח המתקן (23 באוקטובר 2020), וייכנס לתוקף  בינואר 2021.

נשמח לסייע בתהליך, כולל לצורך התאמת המסמכים הרלוונטיים לשינוי הריביות, ואנחנו עומדים לרשותכם לכל שאלה בנושא.

לנספח המתקן של ISDA>> לחצו כאן

לפרוטוקול של ISDA >> לחצו כאן

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן

 

נטלי ג'ייקובס | שותפה 
ראש תחום מימון מובנה ונגזרים
מחלקת בנקאות ומימון
jacobsn@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +