מרכז מדיה

אור ירוק לפרויקט תמ"א 38 ברמת גן

11 אוגוסט 2022

בימים האחרונים הגיע לקיצו הליך משפטי ארוך בסיומו ניתן אור ירוק לפרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה ברמת גן.
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה מתנגדת לפרויקט וקבע כי המתנגדת תחויב לעבור מקומת הקרקע לקומה אחרת בבניין החדש, אך ללא כל תשלום פיצוי!
בכך, קיבל בית המשפט העליון את טענותינו בשם יתר דיירי הפרויקט, לפיהן יש לבטל את החלטת המפקחת על המקרקעין שפסקה פיצוי למתנגדת, בהסתמך על חוות דעת שמאי מטעמה בה נקבע כי קיים פער משמעותי בין תוספת השווי לדירתה החדשה לבין תוספת השווי הממוצעת (הגבוהה יותר) לדירות החדשות של יתר הדיירים.
את הניצחון של דיירי הפרוייקט לצד היזם, הובילו בנחישות ומקצועיות השותף שלנו עו"ד שרון פטל יחד עם עו"ד בן המאירי.

חפשו לפי +